Juho Saari strategisen tutkimuksen neuvostoon

Valtioneuvosto nimitti torstaina Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston. Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee valtioneuvostolle aloitteita strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä sekä päättää rahoitettavien tutkimushankkeiden valinnasta yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteella. Lisäksi neuvosto vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Neuvoston toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun.

Neuvoston puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja Per Mickwitz Suomen ympäristökeskuksesta. Jäseniä ovat professor of practice Anne Brunila (Svenska Handelshögskolan), johtaja Jaakko Kiander (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), professor of practice Sixten Korkman (Aalto-yliopisto), akatemiaprofessori Markku Kulmala (Helsingin yliopisto), professori Juho Saari (Itä-Suomen yliopisto), professori Katariina Salmela-Aro (Jyväskylän yliopisto), johtaja Leena Sarvaranta (VTT) sekä professori Irma Thesleff (Helsingin yliopisto).

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi jäsenesityksiä neuvoston kokoonpanoon 25 taholta, muun muassa yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja tutkimuslaitosyhteisöiltä sekä elinkeino- ja työelämän järjestöiltä.

Lisätietoja:
erityisavustaja Esa Suominen (OKM), puh. 043 8245 668
opetusneuvos Erja Heikkinen (OKM), puh. 0295 3 30101


>> Lisätietoa strategisen tutkimuksen neuvostosta

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin