Joensuun yliopiston tukisäätiö myönsi apurahoja kuudelle tutkijalle Joensuun kampuksella

Joensuun yliopiston tukisäätiö on myöntänyt vuoden 2014 apurahoja kaikkiaan kuudelle tutkijalle. Tukisäätiö myöntää Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle vuosittain noin 200 000 euron avustukset.


Apurahojen saajat vas. Mariana Lyra, Pauliina Pylvänäinen, Alina Kuusisto, Juha Halme ja Roni Ikonen. Pohjois-Karjalan kuntien rahasto

Säätiön Pohjois-Karjalan kuntien rahasto perustuu Pohjois-Karjalan kuntien ja niiden omistamien yhteisöjen tekemään lahjoitukseen, jonka keräysvarat 217 500 euroa ehtoineen luovutettiin säätiölle 25.2.2010. Rahaston tuottoa käytetään Pohjois-Karjalan elinkeinoelämää koskeviin opinnäytteisiin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.

Rahaston apurahat á 12 500 e väitöskirjan tekoon myönnettiin YTM Juha Halmeelle ja KTM Kirsi Hokkilalle.

Elojen rahasto

Yksityishenkilön testamenttiin perustuvasta rahastosta myönnetään vuosittain apuraha Pohjois-Karjalaa koskevaa tieteelliseen työhön. Tänä vuonna 15 000 euron apurahalla väitöskirjatyötään jatkaa FM Alina Kuusisto.

Kuusisto tutkii tulevassa väitöskirjassaan Joensuun korkeakouluun liittyvää keskustelua, sen politisoitumista ja taustoja.

– Aiheeseen liittyvä lisensiaattityöni tarkastetaan pian. Tällä apurahalla saan jatkaa aiheesta laajemmin väitöskirjatyön parissa.

Panostus tutkijakoulutukseen

Säätiö on myöntänyt kampuksella toimiville kolmelle tiedekunnalle kullekin avustuksen kaksivuotiseen tohtorinkoulutuspaikkaan 1.1.2014 alkaen. Avustuksen kokonaismäärä kahden vuoden aikana on 240 000 euroa.

Tiedekuntien valitsemat koulutettavat ovat TM Pauliina Pylvänäinen (teologian osasto), FM Roni Ikonen (fysiikan ja matematiikan laitos) ja brasilialainen Mariana Lyra (historia- ja maantieteiden osasto).

Kansainvälistyminen

Joensuun kampuksen kansainvälistymiseksi säätiö myöntää vuosittain avustuksia tieteellisille, kansainvälisille konferensseille ja vierailevan professorin kuluihin. Näiden vuotuinen avustusmäärä on keskimäärin 50 000 euroa.

Alueellisesti merkittävät hankkeet

Säätiö on viime vuosina maksanut noin 100 000 e avustukset alueellisesti merkittäville hankkeille:
-    Luonnontieteellisten kokoelmien digitointikeskus Joensuussa 21 000 e
-    Itäsuomalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen kehittäminen 21 000 e
-    Metsä hyvinvointimatkailun kohteena 15 000 e
-    Elokuvan tuotantopalvelujärjestelmä 10 200 e
-    SciFestin Kids' Club-hanke  15 000 e
-    Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina Pohjois-Karjalassa 10 000 e
-    Young Leadership Programme on the Russian Forest Sector 7 950 e

Säätiö

– Apurahojen tarkoituksena on tukea jatko-opintoja sekä kansainvälistymistä. Varat on kerätty Joensuun alueelta, joten on luonnollista, että apurahojen saajat ovat Joensuun kampukselta, tiivistää säätiön puheenjohtaja Perttu Vartiainen säätiön periaatteita.

Joensuun yliopiston tukisäätiö sai alkunsa pohjoiskarjalaisten vaikuttajien perustamasta Pohjois-Karjalan Yliopistoseura ry:stä. Yhdistyksen tavoite oli saada yliopisto maakuntaan. Kun tuo toive sitten toteutui, yhdistys lakkautti itsensä ja perusti Joensuun yliopiston tukisäätiön 1984 eli samana vuonna kuin Joensuun korkeakoulu muuttui yliopistoksi.

Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistyttyä Itä-Suomen yliopistoksi Joensuun yliopiston tukisäätiö säilytti entisen nimensä. Säätiön tarkoituksena on tukea Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen toimintaa ja tehdä sitä tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella toimiville yksiköille ja niissä työskenteleville ja opiskeleville, tukee tarkoitukseensa liittyviä tilaisuuksia ja muilla tavoilla edistää Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen toimintaa ja tunnetuksi tekemistä.

Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä muita varoja, jotka sille annetaan tarkoituksensa toteuttamiseksi. Lahjoittajan toivomuksesta voidaan perustaa myös erillinen nimikkorahasto.


Lisätietoja:
Säätiön puheenjohtaja Perttu Vartiainen, p. 050 301 1530, varapuheenjohtaja Matti Turtiainen, p. 050 527 7015 ja asiamies Juhani Hukkanen, p. 050 436 4923.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin