Joensuun Rantakylässä ja Utrassa ollaan onnellisia

Joensuun rantakyläläiset ja utralaiset kokevat itsensä onnellisiksi ja ovat tyytyväisiä asuinalueisiinsa. Asuinalueensa he ovat valinneet hyvän asuntojen ja asuinympäristöjen hinta-laatu-suhteen, hyvien ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien, luonnonläheisyyden, alueen rauhallisuuden ja hyvien jalka- ja pyöräilyteiden takia.

Tämä selviää meneillään olevassa FT Jussi Semin johtamassa Hyvinvoinnin tekijät – asuinalueen merkitys hyvinvoinnin kokemisessa -tutkimushankkeessa Itä-Suomen yliopistossa. Hankkeessa selvitetään, mitkä asuinalueen piirteet ovat yhteydessä asukkaiden kokemaan hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Rantakylä ja Utra kuuluvat asuinalueina niihin lähiöihin, joiden viihtyisyyttä ja arvostusta pyritään lisäämään ympäristöministeriön vetämässä kehittämisohjelmassa, jonka yksi osa tämä hanke on.

Kyselytutkimuksena tehdyssä tutkimuksessa selvisi myös, että viisi keskeisintä asuinalueen arvostusta lisäävää tekijää olisivat vastaajien mielestä terveydenhuollon parantaminen, viheralueiden ja puistojen kunnon parantaminen, asuinalueen turvallisuuden parantaminen, asuntojen/talojen peruskorjaus ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen.

Hyvinvointia ja onnellisuutta kartoittava kyselylomake lähetettiin tammi-helmikuussa 2014 1500:lle Rantakylän ja Utran asukkaalle. Helmikuun loppuun mennessä vastauksia palautui 557 eli vastausprosentiksi saatiin 37,1. Kyselylomakeaineiston ohella tutkimusta varten haastatellaan Rantakylän ja Utran asukkaita.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa, ja hankkeen rahoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Lisätietoja
Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja FT Jussi Semi, p. 050 372 8380, jussi.semi(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin