Itä-Suomen yliopiston tutkimus kansainvälisesti korkeatasoista

Itä-Suomen yliopistossa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa. Näin todetaan kansainvälisten arviointipaneelien tekemässä vuosien 2010–2012 aikana tehtyyn tutkimukseen kohdistuneessa arvioinnissa. Arvioinnin raportti julkaistiin 4. helmikuuta  yliopiston Tutkimuksen tila -seminaarissa.

Neljä kansainvälistä arviointipaneelia vieraili yliopistolla lokakuussa 2013 ja arvioi Itä-Suomen yliopiston tutkimustoimintaa. Kaikissa yliopiston neljässä tiedekunnassa löytyi yksiköitä, joiden tutkimustoimintaa arviointipaneelit pitivät kansainvälisesti korkeatasoisena.

Arviointipaneelit korostivat monien yliopiston tutkimusalueiden tuottavan laadukasta ja arvokasta tietoa niin kansainväliselle tiedeyhteisölle kuin myös kansallisen päätöksenteon tueksi. Yliopiston tutkimus on hyvin fokusoitunut yhteiskuntaa, terveyttä ja ympäristöä koskevien haasteiden selvittämisessä.

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen on tyytyväinen arvioinnin tuloksiin.

– Yliopistoa on arvioitu myös kansainvälisten yliopistorankingien toimesta. Yliopisto on sijoittunut näissäkin mittareissa erittäin hyvin. Nyt tehdyn tutkimuksen arvioinnin kautta saamme tarkemman analyysin yliopiston tutkimuksen tilasta ja mahdollisuuksistamme tulevaisuudessa, Mönkkönen sanoo.

Kansainväliset arvioitsijat pitivät suomalaisten tieteentekijöiden tutkimusmahdollisuuksia hyvinä. He näkivät että Itä-Suomen yliopiston, samoin kuin myös muilla suomalaisilla tutkijoilla olisi erinomaiset mahdollisuudet toimia entistä tiiviimmin kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Suomi tarjoaa erinomaisia kansallisia tietovarantoja ja tutkimusinfrastruktuureita, joista myös kansainvälinen tiedeyhteisö olisi kiinnostunut.

Yhtenä merkittävimpänä Itä-Suomen yliopiston haasteena arviointipaneeli koki kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden lisäämisen. Kansainvälinen yhteistyö on elinehto tutkimustoiminnan edelleen kehittämisessä.

Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelma käynnistyi vuoden 2014 alusta, ja sen kautta tullaan jakamaan 80 miljardia euroa tutkimusrahoitusta EU:n jäsenmaille 2014–2020. Tähän tutkimusyhteisöön ja -rahoitukseen on myös Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden tartuttava aktiivisesti.

Itä-Suomen yliopisto on valmistelemassa uutta strategiaansa vuosille 2015–2020. Yliopisto käyttää arvioinnin tuloksia apuna määrittäessään omia vahvoja ja uusia innovatiivisia tutkimusalueitaan. Strategian keskeinen tavoite tulee olemaan, että yliopisto pystyy näiden tutkimusalueidensa kautta vastaamaan ja hakemaan ratkaisuja ajankohtaisiin, maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Tutkimuksen arviointi toteutettiin vuonna 2013. Yliopiston laitokset ja osastot keräsivät kattavat taustatietopaketit arvioitsijoille kevään 2013 aikana. Yliopiston ulkopuoliset arvioitsijat, yhteensä 27 professoria eri puolilta maailma, vierailivat yliopistolla lokakuussa 2013. Kullekin yliopiston tiedekunnalle oli oma kansainvälinen arviointipaneeli, joka koostui 5–9 alansa huippututkijasta. Edellinen arviointi tehtiin 2007–2008 Joensuun ja Kuopion yliopistoissa.

Lisätietoja:
Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen, 040 728 8057

International Evaluation of Research Activities at the University of Eastern Finland 2010-2012

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin