Itä-Suomen yliopiston toiminta vakaalla pohjalla

Vuonna 2013 Itä-Suomen yliopiston keskeisten tuotosten, tutkintotuottavuuden ja kansainvälisten julkaisujen määrän, kehitys oli edelleen hyvä. Tohtoreiden määrässä yliopisto on kolmena peräkkäisenä vuotena päässyt lähes tavoitteeseen. Vuonna 2013 Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin 154 tohtorintutkintoa, 1 294 ylempää korkeakoulututkintoa ja 1 256 alempaa korkeakoulututkintoa. Kaikissa tutkinnoissa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Yliopiston tutkimuksen korkeasta tasosta kertoo kansainvälisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrä, joita vuonna 2013 oli 1 815.

Yliopiston taloudellinen tulos oli edellistä vuotta alhaisempi. Vahva tase on mahdollistanut merkittävän sijoitus- ja rahoitustoiminnan.

Rehtori Perttu Vartiainen luottaa, että tulossopimuskauden 2013–2016 aikana kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut keskeiset tutkinto- ja julkaisutavoitteet on mahdollista saavuttaa. Myös yliopiston suhteellinen rahoitusasema on parempi, kun yliopistojen väliseen rahanjakoon eivät vaikuta enää vuoden 2010 tulokset.

Uhkakuvana Vartiainen näkee julkistalouden leikkaukset. Vartiainen toivoo kuitenkin, että maamme poliittiset päättäjät ymmärtävät myös jatkossa yliopistojen vakaan rahoituksen merkityksen uuden suomalaisen kasvumallin rakentamisessa ja kansakunnan tulevaisuuden turvaamisessa.

Yliopiston vuoden 2013 taloudellinen tulos oli 2,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1,2 % kokonaisrahoituksesta). Kokonaisrahoitus, joka muodostuu varsinaisen toiminnan tuotoista sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadusta rahoituksesta, oli 226 miljoonaa euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot olivat 4,6 miljoonaa euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoja rahastoidaan noin 2 miljoona euroa. Rahastoitavalla summalla varaudutaan kattamaan vastaava määrä vuoden 2015 talousarvion

kokonaiskuluista. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 228 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus 149 miljoonaa euroa (65 %). Elinkeinotoiminnan tulos ennen veroja oli 1 miljoonaa euroa.

Itä-Suomen yliopistossa on noin 15 000 tutkinto-opiskelijaa. Yliopiston täydennyskoulutuksessa ja avoimessa yliopistossa opiskeli viime vuonna noin 16 000 opiskelijaa. Henkilöstöä yliopistossa on noin 2 700.

Vuoden 2013 tilinpäätös oli Itä-Suomen yliopiston hallituksen käsittelyssä tiistaina 1.4.2014. Yliopistokollegio vahvistaa tilinpäätöksen.

Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Talousjohtaja Matti Paavonsalo, 050 517 3243

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin