Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa ennakoitua vähemmän irtisanottavia

Itä-Suomen yliopisto irtisanoo terveystieteiden tiedekunnasta enintään 35 työntekijää. Lisäksi yliopisto lomauttaa tiedekunnasta enintään kuusi työntekijää ja osa-aikaistaa yhden työntekijän. Yliopiston rehtori päättää asiasta tämän viikon aikana.

Henkilövähennyksiä pyritään toteuttamaan ensisijaisesti tarkastelemalla määräaikaisten työsopimusten tarvetta sekä eläkejärjestelyillä.

Irtisanomisen, osa-aikaistamisen ja lomauttamisen kohteeksi joutuvien määrä on noin kolmekymmentä vähemmän kuin mitä yt-neuvottelujen alussa arvioitiin.

Syyt henkilöstön vähentämiselle ovat taloudellisia, tuotannollisia sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvia. Terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2013 talous oli noin 2,4 miljoonaa euroa alijääminen.  Lisäksi tarkoituksena on varautua tulevaisuudessa kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen ja myös organisoida toimintoja uudelleen.

Yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja yliopistolla käytiin kuuden viikon ajan. Neuvottelut päättyivät keskiviikkona 28. toukokuuta.

Irtisanottavalle henkilöstölle on laadittu tukipaketti. Työsopimuslain mukainen työllistymisvapaa on tukipaketissa laajennettu koskemaan myös niitä terveystieteiden tiedekunnan työntekijöitä, joiden vähintään kolme vuotta jatkunut määräaikaisuus päättyy vuonna 2014.


Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Dekaani Hilkka Soininen, 040 573 5749

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, 040 355 2299

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin