Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa

Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä opintoihinsa, opetuksen laatuun, opetusjärjestelyihin, saatuun ohjaukseen ja vuorovaikutukseen henkilökunnan kanssa kuin opiskelijat muissa suomalaisissa yliopistoissa. Tämä selvisi maaliskuussa tehdyssä Kandipalautekyselyssä.

Keskimäärin muita yliopisto-opiskelijoita tyytymättömämpiä Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ovat tiedonsaantiin sekä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin.

Pääasiallisesti Itä-Suomen yliopiston tulokset noudattivat valtakunnallisten tulosten linjaa. Kyselyssä kävi muun muassa valtakunnallisesti ilmi, että opiskelijoiden taloudellinen tilanne on vaikeutunut verrattuna aiempiin kyselykierroksiin.

Kysely tehtiin samaan aikaan ja samalla tavalla kaikissa suomalaisissa yliopistoissa. Kysely lähetettiin kaikille syyslukukaudella 2013 kandidaatin tutkinnon tehneille, joille kandidaatin tutkinto oli välitutkinto. Vastausprosentti oli Itä-Suomen yliopistossa 75.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin