Itä-Suomen yliopiston kääntäjänkoulutus eurooppalaisen laatuverkoston jäseneksi

Itä-Suomen yliopiston tarjoama kääntäjänkoulutus on arvioitu eurooppalaiset laatukriteerit täyttäväksi ja hyväksytty mukaan Euroopan komission alaiseen European Master's of Translation (EMT) -verkostoon sen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.  Verkostoon jätettiin 114 hakemusta, ja tiukat karsintakriteerit läpäisi 64 ohjelmaa 22 Euroopan maasta.

EMT-verkosto on parhaiden eurooppalaisten kääntäjänkoulutuslaitosten, kansainvälisten instituutioiden ja käännöstoimistojen välinen kumppanuusohjelma. Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuksia jakaa parhaita käytäntöjä ja kehittää koulutusta työelämän jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.

Itä-Suomen yliopiston kääntäjänkoulutus sai arvioinnissa kiitosta tutkimusaktiivisuudestaan ja koulutuksen työelämärelevanssista. Erityiskiitoksen sai myös vahva panostus kääntämisen teknisiin apuvälineisiin. Käännösteknologian roolia onkin viime vuosina vahvistettu entisestään, ja maisterivaiheessa opiskelijat voivat siirtyä myös käännösteknologian kansainväliseen maisteriohjelmaan, joka tarjoaa Suomessa ainutlaatuisen väylän erikoistua kieli- ja käännösteknologiaan.

Lisätietoja:
Humanistisen osaston varajohtaja, professori Hannu Kemppanen, hannu.kemppanen(at)uef.fi
Professori Kaisa Koskinen, kaisa.koskinen(at)uef.fi

Lisätietoja EMT-verkostosta: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin