Itä-Suomen yliopiston hakijamäärä jatkaa kasvuaan

Itä-Suomen yliopistoon haki vuoden 2014 yliopistojen yhteishaussa yli 13 000 hakijaa. Hakijoiden määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna yli viisi prosenttia. 

Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksien hakukohteisiin tuli lähes 21 000 hakemusta 1. huhtikuuta päättyneessä haussa, johon kuuluvat yliopistojen päävalinnat. Myös viime vuonna Itä-Suomen yliopiston hakukohteisiin jätettiin yli 20 000 hakemusta.

Yliopistojen yhteishakuun osallistui tänä vuonna valtakunnallisesti 73 700 hakijaa.

– Itä-Suomen yliopiston hakijamäärä jatkoi vahvaa kasvuaan myös tänä vuonna, mikä kertoo yliopistomme aseman vakiintumisesta yhtenä maamme johtavista ja vetovoimaisimmista yliopistoista, toteaa rehtori Perttu Vartiainen.

Akateeminen rehtori Jukka Mönkkösen mukaan Itä-Suomen yliopiston hakijamäärät ovat kasvaneet vuosittain enemmän kuin monissa muissa monialaisissa yliopistoissa.

Suosituimmat hakukohteet hakijamäärien mukaan ovat edelleen opettajankoulutus, kauppatieteet ja lääketiede. Erityisesti suosiotaan hakijoiden keskuudessa kasvattivat Kuopion kampuksen kauppatieteiden koulutus ja Joensuun kampuksen luokan- ja erityisopettajien koulutukset. Lääketieteen koulutuksen aloituspaikkojen kasvu heijastui myös lisääntyneenä kiinnostuksena.

Muista yliopiston hakukohteista eniten suosiotaan edellisvuoteen verrattuna kasvattivat kulttuurintutkimuksen koulutus ja farmasian alan koulutukset.

Myös psykologian, ravitsemustieteen, terveyden biotieteiden, historian ja maantieteen, ympäristöpolitiikan ja molempien pääkampusten tietojenkäsittelytieteiden hakemusmäärät kasvoivat merkittävästi.

Kevään yhteishaussa aloituspaikkoja Itä-Suomen yliopiston kolmella kampuksella on yhteensä lähes 1 800. Hakijoista keskimäärin noin joka seitsemäs saa opiskelupaikan. Ravitsemustieteessä yhtä aloituspaikkaa tavoittelee 34 hakijaa. Opiskelupaikan saatavuus vaihtelee hakukohteittain.

Yhteishaun lisäksi useisiin hakukohteisiin valitaan opiskelijoita myös erillisvalintojen kautta. Erillisvalintojen toinen hakuaika on 3.–25.4.2014.

Opiskelijavalintojen valintakokeet ajoittuvat touko-kesäkuulle. Tulokset ovat selvillä viimeistään heinäkuun alkupuolella. Itä-Suomen yliopisto valitsee opiskelijoita myös ns. suoravalinnalla muun muassa luonnontieteissä. Nyt valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa 1. syyskuuta.

Itä-Suomen yliopiston vuoden 2015 hakukohteet ja aloituspaikat on vahvistettu. Yliopiston hallitus päätti yhteishakuun ja sen ulkopuolelle jäävistä hakukohteista kokouksessaan 1. huhtikuuta. Sisäänottomäärät hakukohteittain säilyvät lähes ennallaan. Yliopisto ei ota käyttöön kiintiöitä vielä vuonna 2015.

Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 3011 530

Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen, 040 728 8057

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin