Itä-Suomen yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa vihitään lähes sata tohtoria

Itä-Suomen yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa vihitään kahdentoista aiemmin nimetyn kunniatohtorin lisäksi 83 Itä-Suomen yliopistossa tai Joensuun yliopistossa valmistunutta tohtoria. Joensuun kampuksella järjestettävään promootioon on ilmoittautunut filosofisesta tiedekunnasta 37 tohtoria, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta 22 tohtoria sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta 24 tohtoria.

Promootiosihteeri Kaisu Kortelainen on ilahtunut ilmoittautuneiden tohtorien määrästä.

– Promootiosta tulee näyttävä juhla akateemisine juhlapukuineen, tohtorinhattuineen ja kulkueineen.

Promootioaktissa tiedekuntien nimittämät promoottorit vihkivät oman tiedekuntansa tohtorit. Filosofisen tiedekunnan promoottorina toimii professori Lea Siilin ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan promoottorina professori Markku Tykkyläinen. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan nimittämä promoottori, professori Tapani Pakkanen toimii pääpromoottorina ja vihkii tohtoreiden lisäksi kaikki kunniatohtorit.  

Juhlamenojen ohjaajana promootiossa on kauppatieteiden apulaisprofessori Anu Puusa ja yliairuena erityispedagogiikan yliopistonlehtori Minna Mäkihonko. Juhlamenojen ohjaajan tehtävänä on huolehtia juhlan järjestyksestä ja ohjeistaa osallistujia eri tilanteissa. Promootion järjestelyissä on mukana 27 opiskelija-airutta, joiden avustamana yliairut huolehtii muun muassa kulkueiden järjestäytymisestä, tohtoreiden vihkimisjärjestyksestä ja vieraiden ohjailemisesta oikeille paikoilleen.

Promootion priimatohtoriksi on valittu teologian tohtori Maria Takala-Roszczenko ja ultimustohtoriksi yhteiskuntatieteiden tohtori Jussi Ronkainen. Sekä priima- että ultimustohtoriksi valitaan erinomaisesti väitellyt tohtori. Promootioaktissa priimatohtori vastaa ohjaavan professorin esittämään kysymykseen ja osoittaa täten vihittävien edustajina näiden oppineisuuden. Hänen paikkansa juhlakulkueessa on ensimmäisenä promovendina. Ultimustohtori pitää promootioaktissa puheen kutsuvieraille. Hänen paikkansa juhlakulkueessa on viimeisenä promovendina.

Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen tohtoripromootio järjestetään Joensuun kampuksella 28.–30. elokuuta.

Lisätietoja:

Promootiosihteeri Kaisu Kortelainen, p. 050 562 3565, kaisu.kortelainen(at)uef.fi

www.uef.fi/promootio

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin