Itä-Suomen yliopiston brändi-ilme uudistuu

Itä-Suomen yliopiston brändi ja ilme uudistuvat vaiheittain syksystä 2014 alkaen. Uusi brändi-ilme näkyy juuri julkaistuissa strategian esitteessä, animaatiossa ja infografiikassa.

Yliopiston brändin kehittämistyö käynnistyi uuden strategian valmistelun yhteydessä. Brändityö on tehty yhteistyössä yliopiston johdon ja eri toimijoiden sekä brändi- ja ilmeuudistuksen yhteistyökumppanin Nitro ID:n kanssa. Tavoitteena on brändityön avulla parantaa yliopiston vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja tunnettuutta.

Brändin avulla yliopisto viestii strategisista tavoitteistaan, vahvuuksistaan ja osaamisestaan, jotka halutaan tuoda entistä paremmin kohderyhmien tietoon. Brändityön tuloksena yliopiston pääviestejä on kirkastettu ja kiteytetty.

Brändi-ilme näkyy yliopiston tunnusvärien ja typografian uudenlaisena käyttönä ja reportaasimaisena kuvatyylinä. Markkinoinnissa yliopisto käyttää tunnuksestaan englanninkielistä versiota. Tavoitteena on vahvistaa UEF-brändiä, sen tunnettuutta ja kansainvälistä imagoa.

Uusi ilme tulee seuraavaksi näkyviin marraskuussa valmistuvissa koulutusmarkkinoinnin materiaaleissa. Ilmeuudistus toteutetaan vaiheittain kahden vuoden aikana. Ensi vuonna sidosryhmälehdet Saima ja UEF Bulletin ilmestyvät uudistuneina ja brändi-ilme tulee laajemmin näkyviin muun muassa verkkosivuilla.

Itä-Suomen yliopiston strategia 2015–2020 – Tieteidenvälisiä ratkaisuja

www.uef.fi/strategia

Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen, 040 728 8057

Viestintäpäällikkö Petri Hynynen, 050 407 8996

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin