Itä-Suomen yliopistolle rahoitusta translationaalisen lääketieteen suunnitteluun

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Euroopan Sosiaalirahaston rahoitusta Itä-Suomen yliopiston toteuttamalle Translationaalisen lääketieteen tutkimus- ja koulutusohjelman suunnitteluhankkeelle. Hanke tukee erityisesti Pohjois-Savon maakuntaohjelman hyvinvointiteemaa sekä maakunnan vahvuutta ja kehittymistä bioalalla ja molekyylilääketieteessä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 124 880 euroa, josta ESR-rahoitusta ja valtion kansallista vastinrahoitusta 99 904 euroa.

Translationaalinen lääketiede on usein käytetyn määritelmän mukaan tutkimusta, jota tehdään "laboratoriosta potilasvuoteen ääreen". Se toimii kaksisuuntaisesti edistäen perustutkimustiedon hyödyntämistä potilastutkimuksissa ja toisaalta potilasnäytteiden ja tautimallien hyödyntämistä tautimekanismien ja hoitokohteiden selvityksessä.

Translationaalisen lääketieteen lupaus on nopeuttaa perustutkimuksen tulosten soveltamista käytännön potilastyöhön. Tämä lääketieteen ala on kasvanut voimakkaasti lähes kaikkialla maailmassa, mikä näkyy maailman johtavien yliopistojen tutkimus- ja koulutusstrategioissa ja tarjonnassa, rahoittajien ohjelmissa sekä kansainvälisten translationaalisten kokousten ja translationaalisten tieteellisten julkaisusarjojen lisääntymisenä.

Itä-Suomen yliopistossa tehdään translationaalista lääketiedettä sivuavaa tutkimusta kansainvälisesti huipputasolla. Translationaalinen tutkimus on myös keskeisessä roolissa monien Kuopion seudun yritysten tuotekehityksessä. Alan tutkimuksen ja koulutuksen rakenteet kuitenkin puuttuvat Itä-Suomen yliopistosta ja Kuopion seudun yhteistyökumppaneilta.

Rahoitusta saaneessa hankkeessa selvitellään translationaalisen lääketieteen tutkimus- ja koulutusohjelman tarve ja hyödyntämättömät mahdollisuudet Itä-Suomen yliopistossa. Projektissa valmistellaan esitys translationaalisen lääketieteen rakenteista yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan ja yritysten kanssa. Tavoitteena on suunnitelma siitä, millaista translationaalisen lääketieteen tutkimusta ja koulutusta Itä-Suomen yliopistossa tulisi olla niin, että se hyödyntäisi alueellisia, kansallisia ja kansanvälisiä verkostoja. Toteutettavien translationaalisen lääketieteen tutkimus- ja koulutusohjelmien tulisi olla kansainvälisesti huipputasoisia ja vetovoimaisia ja palvella samalla alueellisia tarpeita.

Lisätietoja:


Projektikoordinaattori Katja Kanninen, katja.kanninen@uef.fi, puh. 040 355 2209;

Professori Jari Koistinaho, jari.koistinaho@uef.fi, puh. 040 355 2427

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin