Itä-Suomen yliopistolle Euroopan komission tunnustus tutkijoiden aseman ja työuran kehittämisestä

Euroopan komissio on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle tunnustuksen yliopiston tekemästä työstä tutkijoiden aseman ja tutkijauran kehittämiseksi. Yliopistolla on nyt oikeus käyttää HR Excellence in Research -logoa, joka on merkki siitä, että yliopisto on sitoutunut kehittämään tutkijauraa Euroopan komission yleisten kriteereiden mukaisesti.

Euroopan komissio on julkaissut tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan, jossa määritellään tutkijoiden ja heidän työnantajiensa asema, velvollisuudet ja oikeudet. Peruskirjan periaatteilla halutaan tutkimusorganisaatioihin luoda kannustava ja houkutteleva tutkimusympäristö ja työkulttuuri. Itä-Suomen yliopiston henkilöstöstrategiassa noudatetaan komission julkaisemia periaatteita, ja yliopisto on sitoutunut edelleen vahvistamaan ja kehittämään omaa tutkijaurajärjestelmäänsä peruskirjan mukaisesti.

Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäleen mukaan Itä-Suomen yliopisto on toimintansa alusta lukien pitkäjänteisesti kehittänyt tutkijaurajärjestelmää. Yliopistossa on otettu käyttöön muun muassa vakinaistamispolku (Tenure Track -järjestelmä) ja sapattivapaamahdollisuus sekä selkeytetty tutkijauraan liittyvää palkkakehitystä.

Vastaavan tunnustuksen on aiemmin saanut neljä muuta suomalaista yliopistoa.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle, puh. 050 306 5370

http://www.uef.fi/en/hrs4r

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin