Itä-Suomen yliopisto vihkii promootiossaan 12 kunniatohtoria

Itä-Suomen yliopisto järjestää ensimmäisen tohtoripromootionsa 28.–30. elokuuta Joensuun kampuksella. Kampuksella toimivat kolme tiedekuntaa ovat valinneet kunniatohtoreiksi 12 tieteen tai yhteiskuntaelämän vaikuttajaa. Kunniatohtorin arvo on merkittävin huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Asiantuntijoita ympäri maailmaa

Filosofinen tiedekunta vihkii kunniatohtoreiksi viisi merkittävää asiantuntijaa. Filosofian kunniatohtoreiksi vihitään suomentaja Kersti Juva ja professori Bernd Kortmann. Kasvatustieteiden kunniatohtoreiksi vihitään professorit Petra Engelbrecht ja Miia Rannikmäe. Teologian kunniatohtoriksi vihitään filosofian tohtori Alice-Mary Talbot.

Kersti Juva on kääntänyt englanninkielistä kirjallisuutta vuodesta 1972 lähtien. Hänen arvostettuun ja tuotteliaaseen suomentajan uraansa kuuluu kirjallisuuden klassikoita sekä J. R. R. Tolkienin fantasiaromaanit. Hän on julkaissut useita artikkeleita kääntäjän työstä ja kääntämisen lumosta. Juva osallistuu aktiivisesti kieltä, kirjallisuutta ja kääntämistä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Bernd Kortmann toimii Freiburgin Albert-Ludwigs-Universitätissä Saksassa englannin kielen ja lingvistiikan professorina sekä humanististen ja yhteiskuntatieteiden laitoksen johtajana. Kortmann on tullut tunnetuksi erityisesti englannin kielen ei-standardien varieteettien ja niiden typologian tutkijana.

Petra Engelbrecht työskentelee kasvatuspsykologian professorina Canterbury Christ Church Universityn kasvatustieteiden tiedekunnassa Isossa-Britanniassa. Professori Engelbrecht toimii puheenjohtajana Suomen Akatemian paneelissa, joka arvioi opettajankoulutusta. Hänen toimintansa ihmisoikeuksien hyväksi on tuonut hänelle useita jäsenyyksiä kansainvälisissä järjestöissä ja työryhmissä.

Miia Rannikmäe toimii luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen professorina sekä luonnontieteiden oppimisen keskuksen johtajana Tarton yliopistossa Virossa. Hänellä on laaja kokemus luonnontieteiden opetuksen kehittämisestä sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksesta.

Alice-Mary Talbot on työskennellyt johtajana Harvardin yliopiston yhteydessä toimivassa Dumbarton Oaks -tutkimuskirjastossa. Hän on vaikuttanut merkittävällä tavalla kansainväliseen Bysantin tutkimukseen ja tehnyt sitä tunnetuksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Nobelisti, tutkija ja yrittäjä

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta vihkii kunniatohtoreiksi kolme tärkeää vaikuttajaa. Filosofian kunniatohtoreiksi vihitään akateemikko, professori Zhores I. Alferov ja professori Sergey P. Tunik. Maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtoriksi vihitään dosentti Tuomo Kauranne.

Zhores I. Alferov on Pietarin Ioffe-instituutin pitkäaikainen johtaja ja Venäjän Tiedeakatemian jäsen. Hän on aikakautemme johtavia fotoniikan tutkijoita, jonka älykkäät keksinnöt vaikuttavat jokapäiväisessä elämässämme. Alferov sai vuonna 2000 fysiikan Nobelin palkinnon yhdessä Herbert Kroemerin ja Jack S. Kilbyn kanssa puolijohteiden heterorakenteiden kehittämisestä nopeaa ja opto-elektroniikkaa varten.

Sergey P. Tunik työskentelee Pietarin valtionyliopistossa kemian professorina ja tutkimuksen vararehtorina. Hän on kehittänyt tutkimusryhmässään tehokkaita menetelmiä uusien monimetalliyhdisteiden synteesiin. Tunik on vaikuttanut keskeisesti Itä-Suomen yliopiston ja Pietarin valtionyliopiston tutkimusyhteistyön rakentamiseen.

Tuomo Kauranne on metsävarantojen mallintamiseen erikoistuneen Arbonaut Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hänen yritystoimintansa on aidosti kansainvälistä, ja Arbonaut on hyvä esimerkki toimivasta spin-off-yrityksestä. Kauranne on yhdistänyt aktiivisesti yliopistossa tehtävää tutkimusta ja kaupallista osaamista.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta vihkii kunniatohtoreiksi neljä huomattavaa tieteen ja yhteiskuntaelämän toimijaa. Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Eiki Berg, yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi professori Klaus Töpfer, kauppatieteiden kunniatohtoriksi pääjohtaja Reijo Karhinen ja oikeustieteen kunniatohtoriksi vihitään ministeri, hallintoneuvos emeritus Lauri Tarasti.

Eiki Berg työskentelee kansainvälisen politiikan professorina Tarton yliopistossa. Hän on toiminut samassa yliopistossa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina ja ollut perustamassa yliopiston Centre for EU-Russia Studies -tutkimusinstituuttia. Viron parlamentin ja EU-parlamentin jäsenenä professori Berg on edistänyt tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Klaus Töpfer toimii Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) -tutkimuslaitoksen pääjohtajana. Hän on tehnyt mittavan uran tutkijana ja poliitikkona Saksassa ja YK:n palveluksessa. Itä-Suomen yliopisto solmi kumppanuussopimuksen YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kanssa Töpferin toimiessa sen pääjohtajana. Sopimus loi puitteet aktiiviselle yhteistyölle.

Reijo Karhinen on toiminut vuodesta 2007 lähtien OP-Pohjola-ryhmän pääjohtajana ja sitä ennen pitkään keskeisissä OP-Pohjola-ryhmän johtotehtävissä. Hän on myös osallistunut aktiivisesti finanssimarkkinoita sekä talouspoliittista päätöksentekoa koskevaan keskusteluun. Hän on vaikuttanut merkittävällä tavalla finanssialan ja yleisemminkin elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiin Suomessa.

Lauri Tarasti on työskennellyt juristina sekä hallinnollisissa tehtävissä että tuomarina. Tarastin asiantuntemusta on käytetty monipuolisesti lainsäädännön valmistelussa, ja hän on toiminut selvitysmiehenä muun muassa vaali- ja puoluerahoitukseen sekä doping-tapauksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hän on toiminut useissa luottamustehtävissä urheilun ja kulttuurielämän piirissä. Hän on kirjoittanut lukuisia julkaisuja, artikkeleita ja kannanottoja.


Tiedekuntien valitsemien kunniatohtorien ohella Joensuun kampuksen promootioon voivat osallistua ne, jotka ovat valmistuneet tohtoriksi filosofisessa tiedekunnassa, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa tai yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa edustettuina olevissa oppiaineissa viimeistään 31.5.2014.

Kuopion kampuksella tohtoripromootio järjestetään 4.–6.6.2015.

Lisää tietoa ja painolaatuiset kuvat kunniatohtoreista: http://www.uef.fi/fi/promootio/kunniatohtorit

Lisätietoja: Promootiosihteeri Kaisu Kortelainen, p. 029 445 8032

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin