Itä-Suomen yliopisto on kansallisesti ja kansainvälisesti arvioituna laadukas kouluttaja

Itä-Suomen yliopisto sijoittui erinomaisten korkeakoulujen ryhmään vertailussa, jossa kansainväliset opiskelijat saivat arvioida oleskeluaan Euroopan korkeakouluissa asteikolla 1–10. Maatasolla vertailtuna Euroopan maista Suomi sijoittui vertailussa ykköseksi, heti perässä tulivat Ruotsi ja Tanska.

Suomalaisista korkeakouluista 12 ylsi loistavaan tai erinomaiseen arvosanaan. Kaikkien suomalaiskorkeakoulujen keskiarvo oli 9,2. Itä-Suomen yliopisto sai vertailussa arvosanan 9+ ja oli yksi erinomaisen tai kiitettävän maininnan saaneista suomalaisyliopistoista. Sitä paremmin menestyi suomalaisista yliopistoista vain Oulun yliopisto.

– Tulos oli johdonmukainen jatko vastaavien kyselyiden tuloksille aiempina vuosina, kommentoi tulosta rehtori Perttu Vartiainen.

Vertailun teki StudyPortals lukuvuonna 2013–2014. Kyselyyn vastasi lähes 7 000 tutkinto- tai vaihto-opiskelijaa.

Itä-Suomen yliopisto on menestynyt hyvin myös nyt kolmannen kerran pidetyssä valtakunnallisessa Kandipalaute-opiskelijapalautekyselyssä, jossa kerätään palautetta kandidaattivaiheen opiskelijoilta. Saadut tulokset mukailivat Itä-Suomen yliopistossa pitkälti valtakunnallista linjaa, mutta olivat hieman keskivertoa parempia.

Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ovat selkeästi keskivertoa tyytyväisempiä käytettyihin opetusmenetelmiin, kandidaatin tutkielman ohjaukseen sekä vuorovaikutukseen henkilökunnan kanssa. Myös omiin opintoihin ollaan yleisesti tyytyväisiä.

Perttu Vartiaisen mukaan sekä kansainvälisille että kaikille tutkinto-opiskelijoille suunnattujen kyselyjen tulokset vahvistavat käsitystä Itä-Suomen yliopistosta kansallisesti ja kansainvälisesti laadukkaana kouluttajana.

– Suomessa yliopistojen väliset erot eivät ole suuria, mutta eri kyselyt tuottavat varsin yhdenmukaisen kuvan eri yliopistojen välisistä laatueroista.

Vartiainen muistuttaa myös, että joskus julkisuudessa esitetty käsitys suomalaisen yliopistolaitoksen heikosta koulutuksen laadusta ei ole perustunut mihinkään kerättyyn näyttöön.

– Meitä on väärin rinnastettu joihinkin amerikkalaisiin tai englantilaisiin eliittiyliopistoihin, joiden resurssit ovat opiskelijaa kohti meihin nähden moninkertaiset.


Lisätietoja:
Rehtori Perttu Vartiainen, p. 029 445 8000

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin