Itä-Suomen biopankkihanke etenee

Itä-Suomessa alkaa toimia ihmisperäisiä biologisia näytteitä keräävä biopankki ensi vuoden alussa.

Biopankkiin kerättävät ja säilytettävät näytteet voivat olla esimerkiksi kudosta, seerumia tai soluista eristettyä DNA:ta. Kyseisiä näytteitä voidaan siten käyttää lääketieteellisen tutkimuksen hyväksi.

Itä-Suomen biopankkiin tulevat mukaan Itä-Suomen yliopisto ja KYSin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit lukuun ottamatta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä, joka yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa aikoo perustaa oman biopankkinsa.

Itä-Suomen biopankin omistusosuudet jakautuvat seuraavasti: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 50 %, Itä-Suomen yliopisto 25 %, Etelä-Savon shp 10 %, Pohjois-Karjalan shp 10 % ja Itä-Savon shp 5 %.

Omistusosuutensa mukaisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vastuulla on myös puolet noin 600 000 euron vuotuisista käyttökustannuksista. Biopankin käynnistämisen valmisteluun on saatu 636 000 euroa EU-rahoitusta. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 16. kesäkuuta, että biopankin KYSille aiheuttamat käyttökustannukset on mahdutettava jo ensi vuodelle sovittuun talousraamiin.

Viime vuonna voimaan tullut uusi biopankkilaki edellyttää, että tulevaisuudessa kerättävät ja jo olemassa olevat tutkimusnäytteet säilytetään biopankeissa, mikäli ne on kerätty biopankkilain tarkoittamalla suostumuksella. Biopankkeja onkin perusteilla muun muassa kaikkiin yliopistosairaanhoitopiireihin.

(Lähde: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri)

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin