Itä-Suomen Biopankin perustamissopimus on allekirjoitettu

Itä-Suomen Biopankin perustamissopimus on allekirjoitettu ja Biopankin toiminta alkaa vuoden 2015 aikana. Perustamissopimuksen allekirjoittivat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSSHP), Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (ESSHP), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (ISSHP) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (PKSSK) sekä Itä-Suomen yliopisto (UEF).

Syyskuussa 2013 voimaan tullut biopankkilaki mahdollistaa biopankkien perustamisen Suomessa. Sairaalabiopankkeja ollaan perustamassa kaikkiin yliopistosairaanhoitopiireihin sekä Keski-Suomeen. Biopankki kerää, käsittelee ja säilyttää ihmisperäisiä biologisia näytteitä ja niihin liittyvää tietoa sekä välittää niitä terveystieteelliseen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön. Näytteenottoon ja käyttämiseen biopankkitutkimuksessa vaaditaan aina näytteenantajan kirjallinen suostumus. Biopankissa näytteiden tiedot koodataan niin, ettei yksilöitä ole mahdollista tunnistaa pelkän biopankista saadun materiaalin perusteella. Biopankkitoiminta luo entistä parempia mahdollisuuksia tutkimustyöhön, koska Biopankki tarjoaa laajan näytekokoelman yhdistettynä merkitykselliseen tietoon potilaiden taudin kulusta.

Itä-Suomen Biopankin tehtävänä on edistää biolääketieteellistä, kliinistä, epidemiologista, henkilökohtaisen lääketieteen, niveltävää ja terveystieteellistä tutkimusta ja terveydenhuollon teknologian kehitystä sekä tukea sairaanhoidon erityisvastuualueen (KYS-ERVA) tautien ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja potilaiden hoidon ja vaikuttavuuden kehitystä. Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaihdunta-, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielenterveyden tutkimusta. Itä-Suomen biopankin omistusosuudet ovat: PSSHP 50 %, UEF 25 %, ESSHP 10 %, PKSSK 10 % ja ISSHP 5 %. Biopankki sijoittuu hallinnollisesti PSSHP:n organisaatioon.

Biopankkihanke järjestää tutkijoille suunnatun Biopankkiseminaarin 20.11.2014 Itä-Suomen yliopistolla Kuopiossa. Yleisölle suunnattu tiedotustilaisuus järjestetään vuoden 2015 alussa Kuopiossa ja muualla Itä-Suomessa myöhemmin.

Lisätietoja:

FT Hanna Tuhkanen, Biopankkihankkeen projektipäällikkö, p. 040 355 2745

Professori Veli-Matti Kosma, Biopankkihankkeen johtaja, p. 0500 675 780

Itä-Suomen yliopisto

Kuopion yliopistollinen sairaala

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin