Ismo Pölönen Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteiseksi ilmastojuridiikan tutkimusprofessoriksi

Hallintotieteiden tohtori Ismo Pölönen on valittu ympäristöoikeuden tutkimusprofessoriksi Suomen ympäristökeskukseen ajalle 1.1.2014–31.7.2017. Tutkimusprofessorin tehtävänä on harjoittaa ja kehittää erityisesti ilmastosääntelyn arviointi- ja ohjauskeinotutkimusta sekä johtaa alan tutkimushankkeita.

Tehtävä on sijoitettu SYKEn Joensuun toimipaikkaan, joka sijaitsee Itä-Suomen yliopiston tiloissa. Tutkimusprofessorin työpanoksesta neljännes suunnataan Itä-Suomen yliopiston tehtäviin oikeustieteiden laitoksella.

Pölönen on väitellyt ympäristövaikutusten arvioinnista vuonna 2007 ja saanut ympäristöoikeuden dosentin arvonimen vuonna 2012 Itä-Suomen yliopistosta. Viimeaikaisessa tutkimustoiminnassaan hän on keskittynyt YVA-, kaivos- ja metsälainsäädäntöön.

Pölönen on työskennellyt aikaisemmin muun muassa ympäristöoikeuden määräaikaisena professorina, yliopistonlehtorina ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella. Pölösellä on laaja-alainen kokemus monitieteisistä ja kansainvälisistä tutkimushankkeista sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta. Lisäksi hän on toiminut useissa lainvalmistelua ja säädösten käytännön soveltamista palvelevissa asiantuntijatehtävissä sekä ympäristöalalla työskentelevien kouluttajana.

>> Ismo Pölösen esittely
 

Lisätietoja:
SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman p. 0295 251 123
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ympäristöoikeuden tutkimusprofessori Ismo Pölönen p. 040 590 6024
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin