Irtisanottavien määrä väheni terveystieteiden tiedekunnassa

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnasta irtisanotaan 25 työntekijää. Irtisanottavien määrä väheni vielä kymmenellä yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen.

Lisäksi yliopisto lomauttaa tiedekunnasta neljä työntekijää ja osa-aikaistaa yhden työntekijän. Yliopiston rehtori on tehnyt päätökset toimenpiteistä.

Irtisanomisia, lomautuksia ja osa-aikaistamisia on eniten lääketieteen laitoksella, joka on tiedekunnan suurin yksikkö. Toimenpiteet kohdistuvat lääketieteen laitoksella 15:een, A.I. Virtanen -instituutissa kolmeen, farmasian laitoksella neljään, hoitotieteen laitoksella yhteen, Koe-eläinkeskuksessa neljään ja tiedekunnan hallinnossa kolmeen työntekijään.

Irtisanomiset, lomaukset ja osa-aikaistamiset koskevat kahta opetushenkilöstöön ja viittä tutkimushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää.

Syyt henkilöstön vähentämiselle ovat taloudellisia, tuotannollisia sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvia.

Yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja yliopistolla käytiin kuuden viikon ajan. Neuvottelut päättyivät keskiviikkona 28. toukokuuta.


Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Dekaani Hilkka Soininen, 040 573 5749

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, 040 355 2299

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin