Hoidon vaikuttavuus- ja potilasturvallisuustutkimuksen verkostoitumispäivä Kuopiossa 5.2.

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS kokoaa hoidon vaikuttavuus- ja potilasturvallisuustutkimuksen asiantuntijat ja tutkijat Itä-Suomen yliopistolle 5. helmikuuta. Päivän tavoitteena on mahdollistaa ja tukea hoidon vaikuttavuus- ja potilasturvallisuustutkimuksen kehittämistä kiinteässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tilaisuuden kuten RECEPSinkin tavoitteena on vastata haasteeseen kokoamalla hajallaan oleva hoidon vaikuttavuus- ja potilasturvallisuustutkimus.

Kansainvälisen näkökulman tilaisuuteen tuo arvostettu potilasturvallisuuden asiantuntija, professori Davis W. Bates.  Hänen asiantuntijuusalaansa on tietoteknologian käytön vaikutus hoidon turvallisuuteen, hoidon laatuun, kustannusvaikuttavuuteen ja tuloksellisuuden arviointiin terveydenhuollossa. Hän johtaa Brigham and Women's -sairaalan Center for Patient Safety Research and Practice -yksikköä ja toimii asiantuntijajohtajana WHO:n World Alliance for Patient Safety -järjestössä.

Tilaisuudessa esiintyy lisäksi asiantuntijoita Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelmasta, THL:n Terveys- ja sosiaalitalouden yksiköstä CHESS:sta, Helsingin yliopistosta ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.  Päivän aikana kuullaan kymmenen esitystä meneillään olevista tutkimuksista tai tutkimushankkeista.  Seminaaritilaan on lisäksi pystytetty posterinäyttely. 

Ohjelma

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Anna-Maija Tolppanen,  anna-maija.tolppanen (at) uef.fi

RECEPS – Hoidonvaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä

Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin