Hannu Kokki anestesiologian professoriksi

Dosentti, LT Hannu Kokki on kutsusta valittu Itä-Suomen yliopiston anestesiologian professorin osa-aikaiseen tehtävään 1. lokakuuta 2014 alkaen.

Hannu Kokki on syntynyt vuonna 1957 Kerimäellä. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1982, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin tutkinnon vuonna 1988 ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2000 Kuopion yliopistossa. Hän sai lastenanestesiologian erityispätevyyden vuonna 1997 ja kivunhoidon erityispätevyyden vuonna 2000. Kokki nimitettiin Kuopion yliopiston anestesiologian ja tehohoidon dosentiksi vuonna 2001.

Hän on hoitanut Itä-Suomen yliopiston anestesiologian professorin osa-aikaista tehtävää määräaikaisena vuosina 2009–2014. Samaan aikaan hän on toiminut Kuopion yliopistollisen sairaalan anestesia ja leikkaustoiminta -palveluyksikön ylilääkärin osa-aikaisessa tehtävässä. Aikaisemmin hän on toiminut Kuopion yliopistollisessa sairaalassa erikoislääkärin, osastonylilääkärin ja ylilääkärin tehtävissä vuosina 1998–2009 ja Kuopion yliopiston kliinisen farmakologian professorin osa-aikaisessa tehtävässä vuosina 2003–2004.

Hannu Kokin päätutkimusalueita ovat opioidien keskushermostopenetraatio ja hermotoksisuus ihmisillä ja koe-eläimillä, farmakometria haasteellisissa potilasryhmissä sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeinen välitön ja pitkäaikainen toipuminen. Hän toimii Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, Potilasvakuutuskeskuksen sekä Euroopan lääkeviraston asiantuntijajäsenenä ja lukuisten tiedelehtien vertaisarvioijana. Professori Kokki on myös Käypä hoito -työryhmien ja THL:n HALO-toimikunnan asiantuntijaneuvoston jäsen. Kokki on tehnyt laajaa monialaista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Hän on uudistanut yliopiston anestesiologian ja kivunhoidon opetusta sekä käynnistänyt vaihto-opiskelijoille suunnatun englanninkielisen anestesiologian ja tehohoidon kurssin ja hammaslääketieteen opiskelijoiden anestesiologian peruskurssin. Kokki toimii lääkärikouluttajana myös valtakunnallisesti.

Hannu Kokin painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/nimityskuvat

Lisätietoja:

Professori Hannu Kokki, p. 0447174654, hannu.kokki (at) kuh.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin