Funktionaalisen magneettikuvantamisen huippututkijat kokoontuvat Kuopioon

Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutin jo kuudettatoista kertaa järjestämä Bio-NMR Workshop kokoaa Kuopioon funktionaalisen MRI-tutkimuksen parhaita tutkijoita ja kansainvälisen osallistujajoukon. Tapahtumaan osallistuu yli 60 kuvantajaa ja neurotieteilijää kymmenestä eri maasta.

Tapahtumassa puhuvat muun muassa professori Seon-Gi Kim Pittsburghin yliopistosta sekä apulaisprofessori Jin Hyung Lee Stanford School of Medicinestä. Seon-Gi Kim on tehnyt uraauurtavaa työtä funktionaalisen magneettikuvantamisen perusmekanismien selvittämiseksi. Jin Hyung Lee puolestaan on ensimmäisenä maailmassa yhdistänyt optogenetiikkaa ja funktionaalista kuvantamista.

Funktionaalinen MRI-tutkimus on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana voimakkaasti kehittynyt neurotieteellinen tutkimusmenetelmä. Sen avulla on voitu tutkia kehoon kajoamatta ihmisaivojen toimintaa. Menetelmää käytetään yhä enemmän myös eri aivosairauksien tutkimuksessa, jossa se on usein osoittautunut herkemmäksi taudin etenemisen mittariksi kuin perinteinen rakenteellinen kuvantaminen. Uusimpana suuntauksena aivojen funktionaalisessa kuvantamisessa pyritään selvittämään aivoalueiden välisiä yhteyksiä ja verkostoja, minkä uskotaan tulevaisuudessa parantavan sekä aivojen normaalin toiminnan ymmärtämistä että eri aivosairauksien diagnostiikkaa.

Kokouksen järjestäjänä toimii biolääketieteellisen kuvantamisen yksikkö, jota johtaa professori Olli Gröhn.

Lisätietoja: Olli Gröhn, puh. 050 359 0963, olli.grohn(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin