Fuksien mielipiteet Itä-Suomen yliopistosta myönteisempiä kuin vuosi sitten

Itä-Suomen yliopiston vuonna 2013 aloittaneille opiskelijoille suunnatussa Fuksikyselyssä selvisi, että vastanneiden näkemykset Itä-Suomen yliopistosta olivat myönteisempiä verrattuna viime vuotisen kyselyn tuloksiin. Erityisesti luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa oli selkeää parannusta lähes kaikilla kyselyn aihealueilla muiden tiedekuntien pysytellessä keskimäärin aiempien vuosien tasolla.

Verrattuna aiempien vuosien tuloksiin, opiskelijoiden käsitykset Itä-Suomen yliopistosta olivat pysyneet suurin piirtein samoina.  Yleisarvosanaltaan asteikolla 4–10 UEF sai opiskeluolosuhteistaan keskiarvoksi 8,3 (vuonna 2012 8,3) ja houkuttelevuudestaan 8,1 (vuonna 2012 8,1).

Kyselyssä selvitettiin ensimmäisen vuosikurssilaisten mielipiteitä ja kokemuksia opintopolusta yleensä, yliopistoyhteisöön integroitumisesta, opetuksesta ja oppimisesta, opintojen suunnittelusta ja ohjauksesta, kiusaamiskokemuksista, hyvinvoinnista ja opiskeluympäristöstä.

Fuksikysely toteutettiin eLomake-verkkokyselylomakkeella keväällä 2014.

Lisätietoa:
Rekrytointipäällikkö Marko Junkkarinen, marko.junkkarinen(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin