Farmasian GPEN-jatkokoulutussymposium ensimmäistä kertaa Suomessa 27.-30.8.

Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto järjestävät kansainvälisen farmasian alan tutkijakoulutusverkoston GPEN2014-jatkokoulutussymposiumin Helsingissä 27.–30. elokuuta.

GPEN (Globalization of Pharmaceutics Education Network) on tutkijakoulutusverkosto, johon kuuluu 50 yliopistoa ympäri maailman. Yhteistyön tavoitteena on tarjota jatko-opiskelijoille mahdollisuus perehtyä alan uusimpaan tutkimukseen ja verkostoitua. Joka toinen vuosi eri puolilla maailmaa pidettävään korkeatasoiseen symposiumiin osallistuu tutkijoita ja tutkijakoulutettavia maailman johtavista farmasian alan tutkimuslaitoksista ja lääketeollisuudesta. Symposiumin isännyyttä tavoitellaan, ja tänä vuonna järjestäjinä ovat ensimmäistä kertaa suomalaiset yliopistot.

GPEN2014-tapahtumaan osallistuu lähes 300 henkilöä kaikkiaan 24 maasta. Osallistujista valtaosa tulee ulkomailta.

Kokouksen järjestelyistä vastaavat suurelta osin jatko-opiskelijat. Ohjelmassa on kahtena päivänä tutkijakoulutettavien esityksiä, ja kolmantena päivänä järjestetään rinnakkaisia lyhytkursseja tutkijakoulutettaville.  Kurssien opettajat ovat GPEN-verkoston professoreita ja teollisuuden asiantuntijoita. Tapahtumassa on myös urapiste, "career center", jossa teollisuuden edustajat voivat haastatella ja rekrytoida valmistuvia tohtoreita.

Kokouksen teemoina ovat tänä vuonna proteiini- ja geenilääkkeet, lääkeaineiden metabolia ja kuljetus biologisten kalvojen läpi, uudet farmakokineettisen mallituksen trendit, nanoteknologian mahdollisuudet lääkkeiden saatossa kohteeseensa, farmaseuttisten solumallien kehitystyö ja henkilökohtainen lääkintä sekä farmakogenomiikka.

Symposiumin avainpuhujana on professori  Jonathan Knowles Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM) ja Oxfordin yliopistosta.

GPEN2014-järjestelytiimiin kuuluvat professori Arto Urtti, professori Paavo Honkakoski ja Dr Paul Bromann sekä molemmista järjestäjinä toimivista yliopistoista jatko-opiskelijatiimit, joita vetävät Björn Peters ja Noora Sjöstedt

Lisätietoja:

Professori Arto Urtti, Helsingin yliopisto / Itä-Suomen yliopisto, arto.urtti@uef.fi, arto.urtti@helsinki.fi puh. +358 40 5402279.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin