Eurooppalaisissa koulunuudistuskamppailuissa yhteisiä piirteitä

Tasa-arvo, globaali kilpailu sekä oppilaiden ja opiskelijoiden menestys kansainvälisissä vertailuissa ovat avainkysymyksiä, jotka ovat yhteisiä Euroopan eri maissa käydyille koulun uudistamiseen liittyville kamppailulle.

Tämä ilmenee juuri julkistetusta teoksesta, jossa on tarkasteltu koulunuudistuksia seitsemässä Euroopan maassa. Suomea tarkastelevan osuuden ovat kirjoittaneet Itä-Suomen yliopiston emeritusprofessori Ari Antikainen ja projektitutkija Anne Pitkänen. He ovat tarkastelleet Suomea käsittelevässä artikkelissa 1200-luvulta aina nykypäivään ulottuvaa ajanjaksoa. Pääpaino on 1900-luvun lopussa ja 2000-luvussa.

Uusliberalismi haastanut pohjoismaisen koulutusmallin

Koulunuudistuskamppailuissa on myös merkittäviä eroavuuksia. Tähän vaikuttavat tutkittujen maiden historia, kulttuuri sekä vallitsevat ideologiat. Kamppailua käydään konservatiivien, sosialistien tai sosialidemokraattien, uusliberaalien ja eliittien kesken. Suomessa ja Ruotsissa uusliberalismi on haastanut pohjoismaisen koulutusmallin, ja tulevaisuus riippuu siitä, miten haasteeseen vastataan.

Amerikkalainen kustantajan julkaisemassa kirjassa on tutkittu, miten koulutusjärjestelmää on uudistettu tilanteissa, joissa teollinen ja yhteiskunnallinen muutos ovat edellyttäneet työvoiman uudistumista, mutta samalla myös sosiaalisen eriarvoisuuden kysymysten ratkaisemista. Tutkimuksessa on tarkasteltu valtiollisen hallinnan perinteiltään eroavia maita: sosialidemokraattisia Ruotsia ja Suomea, kristillisdemokraattisia Ranskaa, Italiaa, Espanjaa ja Portugalia sekä liberaalista Isoa-Britanniaa.

Educational Reform in Europe: History, Culture, and Ideology -kirjan on toimittanut Barcelonan autonomisen yliopiston vieraileva tutkijana työskentelevä NEA:n (National Education Association, Washington D.C.) emeritustutkija Richard R. Verdugo.

Lisätietoa kirjan kustantajan verkkosivuilta http://www.infoagepub.com/products/Educational-Reform-in-Europe

Lisätietoja: Ari Antikainen, puh.050 323 0451, ari.antikainen(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin