Erityispedagogiikan oppiaineen, tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Honkalampi-säätiön yhteistyöprojekti onnistui yli odotusten

Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan oppiaineen ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen sekä Honkalampi-säätiön vuoden vaihteessa päättynyt yhteistyöprojekti "Arjen teknologiat erityisryhmille" (ATE) jätti jälkeensä lukuisia artikkeleita, opinnäytetöitä ja oppaan sekä huomattavan hyviä käytäntöjä.

ATE-projekti keskittyi teknologiakerhotoimintaan ja teknologioiden kehittämiseen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Projekti toteutettiin vuosina 2009–2013. Tutkimustoiminnasta vastasi Itä-Suomen yliopisto ja hallinnoinnista Honkalampi-säätiö. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Projektin toteutumista seurattiin tutkimuksen keinoin ja lopputuloksena on lukuisa määrä kansallisia ja kansainvälisiä artikkeleita sekä opinnäytetöitä erityispedagogiikan, psykologian ja tietojenkäsittelytieteen aloilta.

Psykologian maisteri Katja Tuononen teki projektin aineistosta opinnäytetyönsä. Työ palkittiin Kirsti Lagerspetzin vuoden psykologian pro gradu -palkinnolla kesällä 2013. ATE-kerhojen toimintamalli huomioitiin myös maailmalla, ja se valittiin vuonna 2011 UNESCOn kansainvälisessä kilpailussa yhdeksi kahdestatoista innovatiivisista teknologian käytännön sovellusmalleista (ICTs in Education for People with Special Needs. Review of Innovative practices).  Itä-Suomen yliopistossa teknologiatoimintaa ja -sovelluksia autismin kirjon lapsille tutkii ja kehittää edelleen muun muassa Suomen Akatemian rahoittama CASCATE-projekti.

ATE-projekti julkaisi myös kehitetyistä menetelmistä ja tuloksista käytännönläheisen oppaan "Yhdessä osallistuen Kokemuksia ja vinkkejä teknologiatoiminnasta erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa." Se on suunnattu vanhemmille, opettajille, ohjaajille ja terapeuteille, jotka ovat kiinnostuneet hyödyntämään teknologiatoimintaa opetuksessa, ohjauksessa ja kuntoutuksessa toimiessaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Oppaasta löytyvät myös tiedot projektiaikana tehdyistä lukuisista tutkimuksista ja opinnäytteistä.

Julkaisu löytyy www.yhdessaosallistuen.fi -sivustolta, josta löytyy myös ATE-kerhon tunnelmia -video. Sivustolta on ladattavissa osa projektissa kehitetyistä maksuttomista teknologiasovelluksista.

Neljän finalistin joukossa

ATE- projektissa kehitetty Lapsi- ja perhelähtöinen teknologiatoiminta on valittu vuoden 2014 Talentian Hyvä käytäntö -palkintoehdokkaaksi neljän finalistin joukkoon. Paikkaa tavoitteli 56 kilpailijaa. Palkinto, 3000 euroa ja matka alan konferenssiin ulkomaille, jaetaan voittajalle maaliskuussa. Kiinnostavimmasta Hyvästä käytännöstä on meneillään myös yleisöäänestys osoitteessa: http://www.asiantuntijapaivat.fi/asiantuntijapaivat/ohjelma/palkintoehdokas_ate-projekti

12.–13. helmikuuta järjestetään Sosiaalialan asiantuntijapäivät Wanhassa satamassa Helsingissä. Asiantuntijapäivät on foorumi, jossa sosiaalialan ammattilaiset pääsevät esittämään ja jakamaan työtään ja siitä saatuja tuloksia muille ammattilaisille, opiskelijoille ja alasta kiinnostuneille. ATE-projektin työpaja "Lapsilähtöinen toiminta teknologiaympäristössä" pidetään 12.3. klo 15.30–17.00. Työpajoihin ilmoittautuminen on käynnissä.
Teknologiatoimintaa ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa järjestää jatkossa Honkalampi-säätiön Fondo-yksikkö.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin