Entä jos seuraava pomosi on kiinalainen?

Kiinalaisten yritysten laajeneminen Eurooppaan ei aina käy kivuttomasti. Etenkin kulttuurierot aiheuttavat väärinymmärryksiä ja hämmentäviä tilanteita.

– Kiinalaisten kanssa työskennellessä on unohdettava kaikki ne ajattelutavat ja teoriat, jotka pätevät länsimaisessa yrityskulttuurissa, kertoo Itä-Suomen yliopistossa psykologian alaan kuuluvaa väitöskirjaansa tekevä kiinalainen jatko-opiskelija Shuo Wang.

Wangin väitöstutkimus käsittelee sitä, miten kiinalaiset yritykset toimivat Kiinan ulkopuolella ja kuinka ulkomaiset työntekijät sopeutuvat niihin. Wang myöntää, että pelkkä aineiston kerääminen on ollut haastavaa.

– Eurooppalaisten työntekijöiden haastattelu on ollut helppoa, mutta kiinalaisilta on vaikeaa saada rehellistä vastausta. Kiinalaisten vastaukset riippuvat aina siitä kuka kysyjä on, eivätkä he välttämättä sano ääneen sitä, mitä he oikeasti ajattelevat.

Wang huomauttaakin, ettei kiinalaisten kanssa työskennellessä voi ottaa mitään itsestäänselvyytenä. Tutkijankin on osattava tehdä havaintoja ääneen sanottujen kommenttien ulkopuolelta.

Wang on seurannut tutkimuksessaan kahden suuren kiinalaisyrityksen laajentumista Norjaan ja Saksaan. Yrityksissä paikallisten työntekijöiden vaihtuvuus on kahden ensimmäisen vuoden aikana ollut noin 70 prosenttia. Työntekijöistä yli 80 prosenttia oli haastateltaessa sitä mieltä, että kieliongelmien lisäksi myös viestintä yrityksen sisällä on vaikeaa.

Tutkimuksessa on selvinnyt myös, että eurooppalaiset työntekijät pitävät itseään kiinalaisia parempina ja olivat sitä mieltä, että kiinalaisten tulisi oppia ja omaksua eurooppalaisten työskentelytavat.

– Mielestäni kukaan ei voi olla täysin objektiivinen, jos suhtautuu asioihin ennakkoluuloisesti. Tunteet eivät saisi työyhteisössä vaikuttaa asenteisiin tai suhtautumistapoihin.

Wang muistuttaa, että tämän kaltaiset tutkimukset ovat tärkeitä. Kiinalaiset yritykset laajentavat ahkerasti toimintojaan länsimaihin ja vastaavat kulttuuriset ongelmat voivat olla pian vastassa Suomessakin. Tämä tutkimus auttaa osaltaan ymmärtämään toisenlaista yrityskulttuuria.


Lisätietoja:
Shuo Wang, shuowangpsy(at)gmail.com, p. 046 658 9543

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin