Ensimmäisenä Suomessa: Uusi kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen maisteriohjelma

Suomen ensimmäinen ja ainoa kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen maisteriohjelma starttaa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella syksyllä 2014. Kaksivuotinen maisteriohjelma antaa erinomaiset valmiudet toimia kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen vaativissa asiantuntijatehtävissä globaalissa ympäristössä. Hakuaika alkaa tammikuussa 2014.

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella Kuopiossa tartutaan ajankohtaiseen haasteeseen: Suomen talouden nousun ja kilpailukyvyn näkökulmasta ratkaisevaa on myynnin ja viennin kehittyminen positiiviseen suuntaan. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän kansainväliseen liiketoimintaan, kulttuurienväliseen viestintään ja myyntiin erikoistuneita kovan luokan asiantuntijoita. Uutta maisteriohjelmaa luotsaava kansainvälisen liiketoiminnan professori Mika Gabrielsson lupaa, että tällaisia asiantuntijoita maisteriohjelmasta myös valmistuu.

– Suomalaiset kansainvälistyvät ja monikansalliset yritykset tarvitsevat pärjätäkseen yhä kovenevassa kilpailuasetelmassa kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen tehtäviin erikoistuneita, viimeisen tietotaidon ja osaamisen omaavia asiantuntijoita ja johtajia. Olemme verkostoituneet tämän alan johtaviin yliopistoihin maailmanlaajuisesti ja tarjoamme kansainvälistä huipputasoa edustavan koulutusohjelman valikoidulle opiskelijajoukolle.

Kaksivuotinen maisteriohjelma on jatkoa myynnin johtamisen sivuaineopinnoille, jotka alkoivat Kuopion kampuksella syksyllä 2010. Uuden maisteriohjelman laadukas englanninkielinen opetus perustuu tuoreeseen tutkimustietoon ja opetuksesta vastaavat asiantuntevat professorit sekä vierailevat ulkomaiset luennoitsijat. Opetuksessa käytetään innovatiivisia oppimismenetelmiä, kuten myyntiteatteria ja aitoja caseja. Opinnoissa painotetaan myös työelämäyhteyttä ja opiskelijoiden mahdollisuutta tehdä monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa.

Microsoftin myyntijohtaja Tiina Antturin mukaan on tärkeää että opiskelijoille tulee ymmärrys siitä, millaista osaamista myynnin johtamisen kentällä tarvitaan.

– Konkreettinen yhteistyö, kuten yhteistyöprojektit ja vuorovaikutus vierailevien yritysluennoitsijoiden kanssa, tuovat tietoa työelämän aidoista vaatimuksista. Uskon, että juuri tällainen toiminta myös motivoi heitä opiskeluun, Antturi sanoo.

Hakuaika: 7.1.–18.2.2014

Lisätietoja:
Yhteydenotot 2.1.–6.1.2014.
Professori Mika Gabrielsson, puh. 050 568 7626, mika.gabrielsson(at)uef.fi
Varajohtaja Saara Julkunen, puh. 040 355 3365, saara.julkunen(at)uef.fi

Uudesta maisteriohjelmasta verkkosivuilla ja hakuohjeet: www.uef.fi/ibs

Esittelyvideo YouTubessa http://www.youtube.com/watch?v=pXiF_EvuHcQ&feature=youtu.be

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin