Ensimmäinen UEFin koordinoima Horisontti 2020 -hanke hoitotieteelle

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos koordinoi korkeatasoista kansainvälistä tutkimushanketta, jossa selvitetään ja kehitetään syöpäpotilaiden hoidon laatua, heidän läheistensä saamaa tukea, henkilöstön toimintaympäristöä sekä terveydenhuollon johtamista. Hankkeessa kehitetään myös tutkimusmenetelmällistä osaamista.  Lisäksi tuetaan tutkijoiden kansainvälistä urakehitystä ja liikkuvuutta.

Vuosina 2015–2018 toteutettava INEXCA-hanke saa EU:n Marie Curie RISE- rahoitusta lähes 1, 2 miljoonaa euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 913 500 euroa. Kyseessä on ensimmäinen rahoitus Itä-Suomen yliopiston koordinoimalle hankkeelle EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta. Professori Katri Vehviläinen-Julkunen hoitotieteen laitokselta on hankkeen koordinaattori ja vastuullinen johtaja. Yliopistotutkija Tarja Kvist toimii toisena koordinaattorina

Syöpään sairastuu noin joka kolmas maailmassa, mutta nykyisten korkeatasoisten lääketieteellisten hoitojen ansiosta hoitotulokset ovat erinomaisia. Hyvistä ennusteista huolimatta tauti aiheuttaa edelleen kärsimystä ja huolta niin potilaille kuin heidän läheisilleen. Tutkimushanke perustuu hoitotieteen laitoksen pitkäkestoiseen terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja potilaiden sekä heidän läheistensä hoitoa kehittävään tutkimukseen. Tutkimuksessa käytetään Kuopiossa kehitettyjä aineistojen keruun menetelmiä yhteistyössä kansainvälisten, erityisesti syöpäpotilaiden tutkimukseen perehtyneiden tutkijoiden kanssa. Hankkeen tulosten odotetaan vahvistavan syöpäpotilaiden hoidon laatua ja tuottavan innovatiivisen monikansallisen syöpäpotilaiden hoitotyön mallin. Terveydenhuollon ammattilaisten ja tutkijoiden rooli terävöityy edelleen näyttöön perustuvien toimintamallien kehittyessä.

Lisäksi keskeisenä tavoitteena on tarjota korkeatasoista, kansainvälistä ja monipuolisesta kouluttautumista tutkijoille uran eri vaiheissa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tutkijoiden liikkuvuusmahdollisuuksia akateemisen työn, palvelujärjestelmän ja yritysten välillä. Hankkeessa liikkuu 36 varttunutta tutkijaa, post doc -tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa kuudessa eri maassa. Mukana oleville jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille järjestetään yhteisiä koulutuksia ja vierailuja tutkimusryhmien välillä.

INEXCA-hankkeessa on kahdeksan partneria viidestä EU-maasta ja Yhdysvalloista.  Monitieteinen yhteistyö muun muassa hoito- ja lääketieteen, informaatioteknologian, kliinikkojen, johtajien ja yritysasiantuntijoiden välillä tuottaa uutta tietoa ja osaamista. Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmän lisäksi mukana on tutkimusryhmiä Pittsburghin, KU Leuvenin, Suddanskin ja Surreyn yliopistoista sekä CEREF-tutkimuskeskuksesta Italiasta. Hankkeeseen osallistuvat myös Kuopion yliopistollinen sairaala ja Kuopiossa toimiva SenSoftia-teknologiayritys.

Lisätietoja:

Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos, +358-50-3381957, s-posti:katri.vehvilainenjulkunen@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin