Dosentti Esko Ryökäs Diakonian tutkimuksen seuran johtoon

Systemaattisen teologian yliopistonlehtori, dosentti Esko Ryökäs on valittu Diakonian tutkimuksen seuran (DTS) uudeksi puheenjohtajaksi. Seuran tehtävänä on Ryökkään mukaan eri tavoin tukea ja edistää diakonian laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta. Samalla se tekee diakoniaa ja sen tutkimusta tunnetuksi eri muodoissaan.

– Juuri yhteiskunnan alasajovaiheen keskellä seuran merkitys korostuu, sillä säästöt ja leikkaukset kohdistuvat helposti kaikkein heikoimpiin ja syrjäytymisherkimpiin. Diakonian tutkimuksen seura pystyy nostamaan kokonaiskuvaa esille ja saattamaan agendalle teemoja, joista helposti muuten vaiettaisiin, Ryökäs kertoo.

Esko Ryökäs on paitsi teologian tohtori ja sekä systemaattisen että käytännöllisen teologian dosentti, hän on myös valmistunut yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Joensuun yliopistosta pääaineenaan sosiologia. Ryökäs on pitkän linjan diakoniatutkija, joka tutkinut diakoniaa vuodesta 1987 alkaen.

Diakonian tutkimuksen seura on monitieteinen seura, joka perustettiin 2002. Seura on vakiinnuttanut nopeasti asemansa likimain 900-jäsenisenä keskisuurena tieteellisenä seurana.

DTS:n kotisivut: www.dts.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin