Digitalisoituminen haastaa tuottamaan tietoa yhdessä

Lukuvuoden avajaiset Kuopion kampuksella

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen lukuvuoden avajaisissa akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen tarkasteli digitalisoitumisen haasteita yhteiskunnallisena ilmiönä ja sen vaikutuksia yliopistojen toimintaan.

– Yliopistojenkin on astuttava rohkeasti uuteen aikakauteen. Muutos koskee tutkimista, opettamista ja oppimista, itse asiassa kaikkea toimintaamme. Siinä on kyse laajasta toimintakulttuurin muutoksesta kaikilla organisaation tasoilla ja jokaisen yksilön kohdalla.

Mönkkösen mukaan digitalisoitumisen haasteen edessä on pystyttävä aiempaa vahvempaan yhteistoimintaan, osaamisen yhteiseen tuottamiseen ja sen avoimeen jakamiseen.

– Koulutuksen osalta Itä-Suomen yliopisto haluaa olla edelläkävijä suomalaisten yliopistojen joukossa. Strategiamme mukaan olemme moderni opiskelijan yliopisto, jossa opiskelijat, tehokas oppiminen ja opiskelijoiden hyvinvointi ovat etusijalla. Tavoitteenamme on myös olla Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö.

Mönkkösen mukaan suomalaisten yliopistojen välillä tarvitaan vahvempaa yhteistyötä ja työnjakoa.

 – Yliopistolaitoksella on näytön paikka löytää kauan peräänkuulutettuja keinoja tutkimusinfrastruktuurien yhteiseen rakentamiseen, tutkimuksen profiloitumiseen ja koulutuksen järjestämiseen yhteistyönä, Mönkkönen totesi.

Myös yliopiston sisällä yhteistyön vahvistaminen tiedekunta-, laitos- ja tieteenalarajojen yli koituu kaikkien hyväksi, Mönkkönen sanoi.

Opiskelijat mukaan oppimisympäristöjen kehittämiseen

Avajaisissa ylioppilaskunnan puheenvuoron esittänyt edustajiston 2. varapuheenjohtaja Olli-Pekka Sartanen nosti esiin yliopiston tavoitteet oppimisympäristöjen kehittämisessä ja muistutti opiskelualakohtaisen palautteenkeruun tärkeydestä.

– Suomen parhaan oppimisympäristön ja tehokkaimpien oppimisprosessien saavuttamiseksi tarvitaan laaja-alaista tietoa opiskelijoilta nykyisten oppimismenetelmien sekä -tilojen, fyysisten tai virtuaalisten, toimivuudesta ja soveltuvuudesta.

Sartasen mukaan koulutuksen vetovoimaisuuden kehittämisessä on tehty hyvää työtä. Esimerkkinä hän mainitsi UEF-lähettiläiden lanseeraamisen ja opiskelijoiden osallistamisen yliopiston markkinointiin.

Kuumimpana koulutuspoliittisena puheenaiheena Sartanen mainitsi tavoiteajassa valmistumisen. Mekaanisen suoritusvaatimuksien keventämisen sijaan Sartanen ehdottaa lääkkeeksi tiedeyhteisöllisyyden vahvistamista.

– Kun opiskelija, opettaja ja tutkija tuntevat kaikki olevansa osa yhteisöä, jolla on yhteinen kiinnostus ja halu oppia uutta, ollaan taas askel lähempänä tavoitteitamme, Sartanen totesi.

Petteri Niemisestä Vuoden opettaja

Kuopion kampuksen Vuoden opettaja on apulaisprofessori Petteri Nieminen lääketieteen laitoksen biolääketieteen yksiköstä.

Valinnan tehneen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan mukaan Nieminen on helposti lähestyttävä, motivoitunut ja innostava opettaja. Perusteluissa on huomioitu Niemisen panos opetusmetodien kehittäjänä ja myös tiedekunnan opetuksen kehittämistyössä.

– Opettamisessa olen havainnut sekä tiedon että tieteellisen ajattelun hahmottuvan opiskelijoille parhaiten silloin, kun yliopisto-opettaja ottaa oman persoonansa työvälineeksi, muistaa jakamansa tiedon luonteen ja uskaltaa heittäytyä olemaan epävarma, Nieminen totesi avajaisjuhlassa.

Varsinaisen esitelmän sijaan Nieminen esitti avajaisissa musiikkia. Opetusfilosofiansa mukaisesti hän halusi heittäytyä tilanteeseen, kokea epävarmuutta ja riskejä. Musiikkina kuultiin Cecil Forsythen alttoviulukonserton ensimmäisen osa Niemisen itsensä esittämänä.

Juhlapuheet ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

www.uef.fi/fi/lukuvuoden-avajaiset-2014

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin