Avoin paikkatietojärjestelmäsovellus avattu - metsäpalojen torjunta Venäjän ja Suomen rajalla kohenee

Joensuussa on julkaistu ensimmäinen avoin paikkatietosovellus, joka yhdistää Suomen ja Venäjän raja-alueen tietokantoja.

- Venäjän metsäsuunnittelukartat ovat olleet perinteisesti vain paperilla, ja vain harvat ovat voineet käyttää niitä. Nyt tieto on ensimmäistä kertaa digitalisoitu, ja se on kaikkien saatavilla sähköisesti, iloitsee hankekoordinaattori Eugene Lopatin Itä-Suomen yliopistosta.

Julkaistu tekniikka ja tietokannat tarjoavat ensimmäistä kertaa mahdollisuuden myös valtakunnan rajan ylittävien toimenpiteiden suunnitteluun avoimen järjestelmän avulla. 

Yksi järjestelmän käyttökohde on rajan ylittävä metsäpalojen seuranta ja palontorjunta. Suomen ja Venäjän pelastusviranomaiset ovatkin kokoontuneet järjestelmän julkistamistilaisuuteen keskustelemaan tiedonvaihdon parantamisesta.

- Metsäpaloriskialueet on rajan molemmin puolin kartoitettu metsäammattilaisten toimesta. Omaa metsäpalosuunnitelmaamme voi siitä joitakin osia sisällyttää, sanoo palomestari Mika Viertola Pohjois-Karjalan Pelastuslaitokselta. 
 

Avoin data avaa rajayhteistyöhön uuden aikakauden

Eugene Lopatin näkee nyt julkaistun sovelluksen avaavan täysin uusia mahdollisuuksia luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Suomen ja Venäjän rajaseuduilla.

- Luonto ei tunne valtakunnan rajoja. Metsäpalot, eläimet ja kasvit liikkuvat luonnossa yli ihmisten tekemien rajojen. Ihminen voi kuitenkin suunnitella omat toimenpiteensä paikkatietojärjestelmän avulla järkevästi rajan molemmin puolin, sanoo Lopatin.

- Kuinka suunnitella puunkorjuu? Miten luonnonsuojelualueet tukevat toisiaan? Miten matkailu, luonnonsuojelu ja puunkorjuu voidaan sovittaa yhteen, Lopatin kysyy ja sanoo järjestelmän olevan työkalu myös rajaseudun asukkaiden huomioimiseen päätöksenteossa.   

- Järjestelmä helpottaa paikallisten asukkaiden osallistumista paikallisiin ja alueellisiin kehittämistoimiin. Karttajärjestelmään voivat asiantuntijat lisätä tietoja ja jakaa niitä, jolloin tieto on saatavilla kaikille.
 

Ammattilaisten järjestelmä kaikille

Metsätalousinsinööri Jyri Mikkola Barents Protected Area Network -hankkeesta toivottaa avoimen paikkatietojärjestelmän tervetulleeksi Suomen ja Venäjän metsäsektorille. Taustalla Mikkola näkee myös EU:n avoimen datan politiikan, jonka mukaan julkisen sektorin tiedon pitäisi olla vapaasti kaikkien käytettävissä.

- Tämä olisi hyvinkin sopiva alusta tiedonkeruuta ja hyödyntämistä varten. Nyt tarjottava käyttöjärjestelmä Arc GIS on ollut toistaiseksi ammattilaisten systeemi, jolla moni kyllä tekisi töitä, jos olisi varaa maksaa lisenssit, sanoo Mikkola.

Mikkolalla on vuosien kokemus kenttätöistä sekä Venäjän että Suomen metsissä.

- Järjestelmät kaiken ovat kaikkiaan menossa siihen suuntaan, että tietosisällöt avataan. Suomessa ollaankin oltu pahasti USA:ta ja Ruotsia jäljessä. 
 

Lisätietoja:

Karlands-paikkatietojärjestelmän tietokanta on toteutettu ENPI KARLANDS (KA528) –hankkeessa, jonka rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

ENPI Karlands -hankkeen järjestämä seminaari Joensuussa 27.-28.3.2014 kokosi noin 40 raja-aluetoimijaa Suomesta ja Venäjältä.

Eugene Lopatin, hankekoordinaattori, Itä-Suomen Yliopisto, 0504422923, eugene.lopatin@uef.fi.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin