Apurahoja Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitukselta Itä-Suomen yliopistolle

Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus jakoi kunta-alan tutkijoille 18 apurahaa ja myönsi rahoitusta neljälle tutkimushankkeelle.

Itä-Suomen yliopistosta apurahoja saivat PhD Adam Czarnecki ja YTK Niko Vartiainen. Czanreckin post doc -tutkimukselle "Vapaa-ajan asuminen kuntien mahdollisuutena" myönnettiin tutkija-apurahaa 10 000 euroa. Vartiainen sai pro gradu -tutkielmaansa "Kuntaliitosten vaikutukset kuntien nettokustannuksiin" varten Jalo Lahdensuon rahaston apurahaa 1 500 euroa.

Säätiön tämän vuoden ensimmäiseen hakuun tuli ennätykselliset 207 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 427 700 euroa.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin