American Society of Gene and Cell Therapy valitsi akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan tieteellisen julkaisusarjansa päätoimittajaksi

Yhdysvaltain geeni- ja soluterapian yhdistys ASGCT on valinnut akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan kansainvälisesti arvostetuimman geeniterapian alan tieteellisen lehden Molecular Therapyn päätoimittajaksi.

American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT) on maailman johtava geeniterapian alan tutkijayhteisö, jonka perustajajäseniin Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutissa työskentelevä akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala kuuluu.

ASGCT julkaisee yhdessä Nature Publishing Groupin kanssa Molecular Therapy -lehteä, joka on geeniterapian alan kansainvälisesti arvostetuin tieteellinen lehti. Tieteellisessä julkaisusarjassa raportoidaan vertaisarvioituja tutkimustuloksia sekä geeni- ja soluterapian kliinisistä sovellutuksista että perustutkimuksesta ja geenisiirtovektorien kehityksestä. Molecular Therapy on alan johtava lehti maailmassa ja akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala on ollut mukana lehden toimituskunnassa jo useamman vuoden ajan. Nyt hänet valittiin useiden hakijoiden joukosta lehden neljänneksi päätoimittajaksi vuonna 2015 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Hän on ensimmäinen eurooppalainen tutkija, joka on valittu ASGCT:n tieteellisen lehden päätoimittajaksi.

Valinta on erittäin merkittävä tunnustus Kuopiossa A.I. Virtanen -instituutissa tehdylle pitkäjänteiselle geeniterapian tutkimustyölle ja kertoo myös ASGCT:n halusta varmistaa Molecular Therapy -julkaisun globaali johtoasema maailmanlaajuisesti nopeasti etenevän geeni- ja soluterapian tutkimusalueella. Akatemiaprofessori Ylä-Herttuala on myös aiemmin toiminut Euroopan geeni- ja soluterapian yhdistyksen ESGCT:n presidenttinä sekä useissa ASGCT:n toimielimissä. Päätoimittajana hän tulee vastaamaan lehden linjasta, vertaisarvioinnin tasapuolisuudesta ja tulevaisuuden visioista. Lisäksi keskeisenä toiminta-alueena tulee olemaan verkkopohjaisen julkaisutoiminnan kehittäminen.

Lisätietoja:

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala, p. 0403552075, seppo.ylaherttuala (at) uef.fi

Linkki Molecular Therapy-julkaisun sivuille: http://www.nature.com/mt/index.html

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin