Alkoholin juominen useasti viikossa lisää aivohalvauskuoleman vaaraa

Alkoholin käyttäminen useammin kuin kahdesti viikossa lisää aivohalvauskuoleman vaaraa miehillä, osoitti Itä-Suomen yliopistossa toteutettu tutkimus. Tulosten perusteella alkoholinkäytön vaikutukset eivät riipu pelkästään juodun alkoholin määrästä, vaan myös siitä, kuinka usein juodaan. Tulokset on julkaistu 8. maaliskuuta Acta Neurologica Scandinavica- lehdessä.

Liiallinen alkoholinkäyttö on yhdistetty moniin eri sairauksiin. Alkoholinkulutuksen ja iskeemisen aivohalvauksen välillä on J-käyrän muotoinen yhteys eli kohtuullisesti alkoholia käyttävillä henkilöillä on matalin aivohalvausriski, mutta runsas alkoholinkulutus nostaa aivohalvauksen riskiä. Aivoverenvuodon vaara kasvaa lineaarisesti alkoholinkulutuksen lisääntyessä: mitä enemmän alkoholia nautitaan, sitä suurempi on aivohalvauksen vaara. Alkoholin ohella tärkeitä aivohalvauksen riskitekijöitä ovat kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, eteisvärinä, diabetes, tupakointi, ylipaino, oireeton kaulavaltimon ahtauma ja kohonnut kolesteroli.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että useammin kuin kaksi kertaa viikossa alkoholia nauttivilla aivohalvauskuoleman vaara oli kohonnut yli kolminkertaiseksi verrattuna henkilöihin, jotka eivät käyttäneet alkoholia. Aivohalvauskuoleman vaara oli kohonnut riippumatta kulutetun alkoholin määrästä.

Tutkimus perustuu Kuopion Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD) -tutkimuksen seuranta-aineistoon. Tutkimuksen alkaessa tutkittavat miehet olivat keski-ikäisiä. Tutkimuksen seuranta-aika oli 20 vuotta. Tutkimukseen osallistui 2609 miestä. Alkoholinkulutuksen mittaamisessa käytettiin pohjoismaista alkoholikyselyä, joka selvittää kerralla juotua alkoholimäärää ja keskimääräistä juomakertojen määrää edeltävien 12 kuukauden aikana. Tiedot aivohalvaustapauksista saatiin sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä, aivohalvausrekisteristä ja Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä. 

Lisätietoja:

Sanna Rantakömi, FT, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Sanna.Rantakomi@uef.fi, p. 050 3871321

Sudhir Kurl, LT, tutkijalääkäri, Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Sudhir.Kurl@uef.fi, p. 040 3552966

Rantakömi SH, Kurl S, Sivenius J, Kauhanen J, Laukkanen JA. The frequency of alcohol consumption is associated with the stroke mortality. Acta Neurol Scand. 2014 Mar 8.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin