Akatemiapalkinto Irmeli Mustalahdelle yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Suomen Akatemia on palkinnut akatemiapalkinnolla akatemiatutkija Irmeli Mustalahden Itä-Suomen yliopistosta. Hän sai palkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Mustalahti on kansainväliseen ympäristöhallintoon ja -politiikkaan erikoistunut kehitystutkija. Mustalahti tutkii sitä, voidaanko kansalainen asettaa keskiöön ja toteuttaa luonnonvarahallintoa vuorovaikutteisesti, sekä mitä haasteita tähän liittyy.

Irmeli Mustalahti. Kuva: Suomen Akatemia

Palkintoperusteluissa Mustalahtea kiitetään ansiokkaaksi ympäristöpoliittisen tutkimuksen edistäjäksi. Hän on luennoitsija, kirjoittaja ja keskustelija, joka ottaa rohkeasti kantaa kehitysyhteistyökysymyksiin sekä globaaleihin luonnonvarakysymyksiin. Hän onkin lisännyt kehitystutkimuksen yleistä kiinnostavuutta. Mustalahden tutkimuksilla on myös poliittista merkitystä, sillä sekä valtionhallinto että erilaiset kehitysohjelmat ovat hyödyntäneet hänen asiantuntemustaan ympäristöohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Toivon myös, että Akatemiapalkinto auttaa minua osoittamaan, että ympäristöpoliittinen kehitystutkimus on yhteiskunnallisesti tärkeää. Yritän parhaillaan löytää rahoitusta lahjakkaille nuorille tutkijoille ja opiskelijoille. Uskon, että heidän kauttaan niin sanottua vuorovaikutteista luonnonvarahallintoa saadaan kehitettyä ja jalkautettua eri puolilla maailmaa.

Tutkimuksellisesti Mustalahtea kiinnostaa, miten päätöksenteon vuorovaikutteisuus ja yhteisöjen osallistaminen tapahtuu, näkyy ja vaikuttaa luonnonvarojen hallinnon ja suojelun eri tasoilla. Parhaillaan hän selvittää tutkimusryhmineen metsäkadon ja metsien heikkenemisen hillitsemiseen liittyvän vuorovaikutteisen hallinnon toteuttamisen mahdollisuuksia ja haasteita Tansaniassa, Nepalissa, Meksikossa ja Laosissa. Tutkimuksessa keskitytään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävien ympäristöohjelmien yhteiskunnallisiin ja ennalta odottamattomiin vaikutuksiin.

– Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu joukko toimijoita eri tasoilta, aina kansainvälisistä toimijoista paikallisiin kansalaisiin. Siksi on tärkeää, että esimerkiksi toimijoiden välisiä valtasuhteita ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman ympäristönsä kehityskysymyksiin selvitetään. Tutkimushankkeeni tarkastelee ilmastonmuutoksen torjunnan ja sopeutumisen toimia osallistavan ja vuorovaikutteisen hallinnon näkökulmasta.

Suomen Akatemian palkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myönnetään tutkijalle, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

>> Suomen Akatemian tiedote

Palkittavien esittelyfilmit ovat katsottavissa 27.11. klo 20.00 lähtien Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa www.aka.fi/fi/T/Tiedeuutiset2/Videot-ja-radiojutut/Akatemiapalkinnon-saajien-esittelyvideot/ ja Akatemian YouTube -kanavalla
 

Lisätietoja: Irmeli Mustalahti, puh 050 563 2071, irmeli.mustalahti(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin