250 000 euroa lisärahoitusta sosiaalityöntekijöiden koulutukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselle 250 000 euroa kohdennettua lisärahoitusta sosiaalityön koulutuksen laajentamiseen ajalle 2014–2015. Määräraha on kohdistettu sosiaalityön maisterikoulutukseen. Ministeriön myöntämä rahoitus täydentää yliopiston normaalia sosiaalityön koulutusta 19 lisäpaikalla, ja sen turvin tuotetaan lisää yhteiskuntatieteen maistereita, joilla on sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Ministeriön myöntämän rahoituksen perusteena on jatkuva pula sosiaalityöntekijöistä Itä-Suomessa, erityisesti sen pienissä kunnissa. Pulaa on eniten niin sanottua integroitua sosiaalityötä tekevistä ammattilaisista, mikä käy ilmi Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) äskettäin tekemästä alueellisesta tutkimuksesta. Tutkimus osoittaa, että Itä-Suomessa on tällä hetkellä merkittävää puutetta pätevistä sosiaalityöntekijöistä, ja heille on tarvetta myös tulevaisuudessa.

Lisärahoituksella toteutettavassa maisterikoulutuksessa suoritetaan yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto antaa sosiaalityöntekijän kelpoisuuden (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005).

Lisävalinta koulutukseen on kesällä 2014 ja hyväksytyt opiskelijat aloittavat opintonsa syyslukukauden 2014 alussa. Koulutukseen on tarkoitus valita henkilöitä, joilla on yliopistotutkinto tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, sosiaalityön opintoja sekä kokemusta sosiaalityöntekijän tai sosiaalialan tehtävistä.

Lisätietoja: ma. professori Riitta Vornanen, puh. 044 716 2648, riitta.h.vornanen(at)uef.fi, opintoasiainpäällikkö Annikki Honkanen, puh. 040 355 2603, annikki.honkanen(at)uef.fi

Lisätietoja sosiaalityön koulutuksesta: www.uef.fi/fi/yhteiskuntatieteet/sosiaalityo

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin