Suuri veren omega-3-rasvahappopitoisuus suojaa ikääntymiseen liittyviltä aivomuutoksilta

Uuden tutkimuksen mukaan suuri pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen määrä verenkierrossa voi vähentää pienten aivoinfarktien sekä aivomuutosten riskiä ikääntyvillä ihmisillä. Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Yhdysvaltalaisen Cardiovascular Health Study -tutkimuksen alussa 3660:lle yli 65-vuotiaalle tutkittavalle suoritettiin aivojen magneettikuvaus pienten, niin sanottujen mikroinfarktien havaitsemiseksi, jotka voivat lisätä muun muassa muistihäiriöiden, dementian ja suuren aivoinfarktin eli aivohalvauksen riskiä. Viisi vuotta myöhemmin magneettikuvaus toistettiin 2313 tutkittavalla.

Mikroinfarktit havaitaan vain aivojen magneettikuvauksissa. Eri tutkimuksissa niitä on havaittu noin 20 prosentilla muuten terveistä iäkkäistä tutkittavista.

Tutkimuksessa havaittiin, että veren pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen suuri pitoisuus oli yhteydessä noin 40 % vähäisempään pienten aivoinfarktien esiintymiseen verrattuna niihin, joilla näiden rasvahappojen pitoisuus verenkierrossa oli pieni. Suuri pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen pitoisuus oli yhteydessä myös vähäisempiin muutoksiin aivojen valkeassa aineessa.

Aiemmin samassa tutkimusaineistossa on tehty vastaavanlaiset havainnot verrattaessa runsaasti kalaa syöviä vähän kalaa syöviin. Suuri verenkierron pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen pitoisuus kuvastaa runsasta rasvaisen kalan syöntiä, joten tämän tutkimuksen tulokset antavat lisävahvistusta kalan syönnin hyödyistä aivojen terveyden kannalta.

Tutkimuksen rahoittajina toimivat National Heart, Lung and Blood Institute, the National Institute of Neurological Disorders and Stroke ja National Institute on Aging USA:sta sekä Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto.

Lisätietoja:

Jyrki Virtanen
FT, ravitsemusepidemiologian dosentti
Itä-Suomen yliopisto
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
puh. 02944 54542
s-posti: jyrki.virtanen@uef.fi

Circulating Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Subclinical Brain Abnormalities on MRI in Older Adults: The Cardiovascular Health Study

Jyrki K. Virtanen; David S. Siscovick, Rozenn N. Lemaitre, William T. Longstreth, Donna Spiegelman, Eric B. Rimm, Irena B. King, Dariush Mozaffarian

J Am Heart Assoc. 2013 Oct 10;2(5):e000305

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2013

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin