"Irti epäluottamuksen noidankehästä työpaikoilla"

Onko olemassa erityistä pohjoismaista luottamusta, joka liittyisi pohjoismaiseen johtamistapaan tai tasa-arvoiseen työpaikkakulttuuriin? Muun muassa tähän teemaan syvennytään pohjoismaisten luottamuksen tutkijoiden seminaarissa, joka pidetään Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 24.–25.5.2011. Kauppatieteiden laitoksen järjestämä tapahtuma on ensimmäinen pohjoismaisten luottamustutkijoiden seminaari, jota rahoittaa NordForsk. Itä-Suomen yliopisto on mukana laatuaan ensimmäisessä neljän Pohjoismaan yhteishankkeessa, jossa kehitetään luottamus-tutkijoiden verkostoa ja edistetään tohtorikoulutusta. Organisaatioissa ja johtajuudessa luottamus on suhteellisen uusi, 2000-luvulla hyvin voimakkaasti kehittynyt tutkimusalue. Vuonna 2010 on johtamisessa luottamuksen rakentaminen nostettu suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisen yhdeksi kärkiaiheeksi Sitran ’Suomen elinvoiman lähteet’ -hankkeessa.

 Seminaarin erityisteemana on henkilöiden välinen luottamus työpaikoilla. Kutsuttuna puhujana on professori (Singapore Management University) Don Ferrin, joka on perehtynyt kyseiseen teemaan. Muissa esityksissä tarkastellaan muun muassa luottamusjohtajuutta suomalaisen kilpailukyvyn edistäjänä, luottamuksen rakentamista, ja rikkoutuneen luottamuksen palauttamista esimiestaitona sekä perinteisiä organisaatiokulttuureja työpaikoilla luottamuskulttuurin haasteena.

 Seminaariin osallistuu noin 30 pohjoismaista luottamuksen tutkijaa Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta. Pohjoismaisten luottamuksen tutkijoiden verkosto on perustettu vuonna 2010. Verkosto järjestää vuosina 2011–2013 yhteensä viisi seminaaria, joiden yhdistävä teema on eri toimijoiden välinen luottamus organisaatioiden sisällä ja organisaatioiden. Itä-Suomen yliopistossa järjestettävä seminaari avaa seminaarisarjan.

 Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen Luottamus organisaatiossa -tutkimusryhmään kuuluu kymmenkunta tutkijaa. Ryhmää johtaa professori Taina Savolainen. Tutkijat syventyvät tutkimuksissaan luottamuksen rooliin organisaatioiden erilaisissa toimija- ja yhteistyösuhteissa, kuten esimies-alaissuhteissa. Ryhmä keskittyy tutkimaan luottamuksen syntymistä, rakentamista, säilyttämistä, rikkoutumista ja palauttamista erilaisista näkökulmista. Tutkimusta tehdään muun muassa naisjohtajista. Tutkimusryhmä on kiinnostunut myös kulttuurien välisistä eroista luottamuksessa, ja on verkostoitunut alan kansainvälisiin tutkimusyhteisöihin, kuten FINT (the First International Network on Trust Research) ja Nordic Trust Research Network. Tutkimusryhmä tekee lisäksi yhteistyötä eteläkorealaisen Ajoun yliopiston kauppatieteiden yksikön Business, Psychology and Global Management -tutkimuskeskuksen kanssa.

 Lisätietoja:

Seminaarin puheenjohtaja, johtamisen professori Taina Savolainen 050 462 1850, taina.savolainen(at)uef.fi ja koordinaattori, yliopisto-opettaja Mirjami Ikonen, Itä-Suomen yliopisto, 013 251 4126, mirjami.ikonen(at)uef.fi

 

Lisätietoa pohjoismaisesta verkostosta: Nordic Trust Research Network -verkoston verkkosivut http://trust.ruc.dk/

 

Seminaarin ohjelma:

 

THE FIRST SEMINAR OF THE NORDIC TRUST RESEARCH NETWORK

ON TRUST WITHIN AND BETWEEN ORGANIZATIONS

University of Eastern Finland, Joensuu, May 24-25, 2011

 

TUESDAY, May 24

10:30                Registration

11:15                Welcome and opening / Rector Perttu Vartiainen, Professor Taina Savolainen

11.30                Key Note/ Dr. Don Ferrin, Professor

12:15                Lunch

13:30                Parallel sessions

14:50                Coffee

15:20                Parallel sessions

 

WEDSESDAY, May 25

9:00                  Parallel sessions

10:45                Lecture/ Doctoral students (Dr. Ferrin)

12-13               Lunch

13:00                Parallel sessions

16:00                Closing

 

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin