Yliopistot selvittävät rakenteellisen kehittämisen tarpeita

Suomen yliopistot UNIFI ry on perustanut koordinaatiohankkeen tukemaan yliopistoissa käynnistynyttä profiloitumista ja rakenteellista kehittämistä. Tarkasteltavana ovat humanistiset, kasvatustieteelliset, luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset alat.  Kullekin koulutusalalle on nimetty työryhmä, johon yliopistot ovat nimenneet edustajansa koulutusvastuunsa perusteella.

Työryhmät tarkastelevat ja arvioivat koulutusalojen oppiainevalikoimaa, sisäänottoa ja mitoitusta. Tavoitteena on yhteistyön kautta selkeyttää yliopistojen työnjakoa sekä tukea koulutusalojen toimintaedellytyksiä ja yliopistojen profiloitumista. Lisäksi halutaan varmistaa, ettei yhdeltäkään koulutusalalta häviä tieteenaloja eivätkä ne tule liian ohuelti katetuiksi. Työryhmien toiminta ei vaikuta yliopistoissa meneillään oleviin sisäisiin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutosprosesseihin.

Yliopistot odottavat työryhmien näkemyksiä lokakuun 2011 loppuun mennessä.

Hankkeen koordinaatioryhmän muodostaa UNIFI:n hallitus täydennettynä alakohtaisten työryhmien puheenjohtajilla.

Työryhmien puheenjohtajina toimivat

humanistinen koulutusala: hallituksen puheenjohtaja Maria- Liisa Nevala
kasvatustieteellinen koulutusala: emeritusprofessori Jorma Sipilä
luonnontieteellinen koulutusala: professori Matti Uusitupa
yhteiskuntatieteellinen koulutusala: emeritaprofessori Raija Sollamo

Suomalaiset yliopistot toimivat kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa, mikä on korostanut tarvetta profiloitua ja keskittää voimavaroja kunkin yliopiston vahvimmille aloille. Yliopistojen strategioidensa mukainen koulutus- ja tutkimusalaprofiloituminen ja yliopistojen kehittäminen kokonaisuutena edellyttävät, että kunkin yliopiston omat tavoitteet asetetaan laajempaan valtakunnalliseen kontekstiin. Teknistieteellisellä ja kauppatieteellisellä koulutusalalla sekä taidealoilla yliopistot ovat jo käynnistäneet keskustelut keskinäisten työnjakojen selkeyttämiseksi. Myös muilla aloilla yksittäiset yliopistot ovat käynnistäneet sisäisiä ja keskinäisiä rakenteellisen kehittämisen hankkeita.

Hankkeeseen osallistuvat yliopistot ja koulutusalat:

Helsingin yliopisto: humanistinen, kasvatus-, luonnon- ja yhteiskuntatieteellinen ala
Itä-Suomen yliopisto: humanistinen, kasvatus-, luonnon- ja yhteiskuntatieteellinen ala
Jyväskylän yliopisto: humanistinen, kasvatus-, luonnon- ja yhteiskuntatieteellinen ala
Lapin yliopisto: kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen ala
Oulun yliopisto: humanistinen, kasvatus- ja luonnontieteellinen ala
Tampereen yliopisto: humanistinen, kasvatus-, luonnon- ja yhteiskuntatieteellinen ala
Turun yliopisto: humanistinen, kasvatus-, luonnon- ja yhteiskuntatieteellinen ala
Vaasan yliopisto: humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ala
Åbo Akademi: humanistinen, kasvatus-, luonnon- ja yhteiskuntatieteellinen ala

Lisätietoja:
puheenjohtaja Lauri Lajunen, Suomen yliopistot UNIFI ry, puhelin 0400 581 472
toiminnanjohtaja Liisa Savunen, Suomen yliopistot UNIFI ry, puhelin 050 522 9421

Työryhmät liitteenä

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin