Yliopiston henkilöstö vastasi aktiivisesti työhyvinvointikyselyyn

 

Itä-Suomen yliopiston koko henkilöstölle suunnatussa työhyvinvointikyselyssä selvitettiin henkilöstön kokemuksia omasta työstä ja työn kehittämisestä. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin 54%.

Kyselyn perusteella saatu vastaus oli pääosin myönteistä. Selkeitä kehittämiskohteita kuitenkin löytyi ja kyselyn tulosten pohjalta voidaan kehittää käytäntöjä, jotka mahdollistavat hyvät työnteon edellytykset yliopistossamme.

Itä-Suomen yliopiston tulokset eivät poikkea oleellisesti yliopistojen yhteisistä tuloksista.

Yliopiston fuusiovaihe on ollut monella tapaa raskas, mikä ymmärrettävästi näkyy tuloksissa eli päätöksenteon avoimuuden kehittäminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen nousevat selkeinä kehittämiskohteina esille.

”Kahden yliopiston yhdistyminen on vaatinut henkilöstöltä paljon työtä, joustavuutta ja uusien käytäntöjen omaksumista.  Mittava muutosvaihe alkaa olla takanapäin ja kyselyn tulokset antavat hyvän pohjan työhyvinvoinnin laaja-alaiseen kehittämiseen”, arvioi Itä-Suomen yliopiston henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama.

Lisätietoja:

 Marketta Rantama

henkilöstön kehittämispäällikkö 040-8226724

Itä-Suomen yliopisto

 

 

 

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin