Yliopistolle yksi Euroopan tarkimmista massaspektrometreista

Itä-Suomen yliopiston Kemian laitos sai vuoden alussa yhden historiansa merkittävimmistä laitteistopäivityksistään, kun laitoksen korkean erotuskyvyn massaspektrometriin asennettiin uusi 12 teslan suprajohtava magneetti. Biokeskus Suomi myönsi hankkeelle rahoitusta aiemmin viime vuonna yhteensä 900 000 euroa, josta suurin osa kului laitehankintaan. 

- Meillä on nyt tällä hetkellä ainoana paikkana Pohjoismaissa nykytekniikan yksi tarkimmista molekyylien analysointilaitteistoista. Vastaavia kokonaisuuksia on Euroopassa yhteensä vain kuudessa laboratoriossa, kertoo professori Janne Jänis

- Uusi korkean kentän suprajohtava magneetti parantaa merkittävästi laitteen mittaustarkkuutta sekä toimintakykyä. Monikäyttöinen laite on myös kansallinen infrastruktuuri, joten jatkossa voimme tarjota laiteaikaa myös muille tutkijoille alasta riippumatta. 

- Näin tarkalla massaspektrometrillä voidaan mitata jopa elektronin massaa pienempiä massaeroja, mutta toisaalta laitteen avulla voidaan tutkia suuriakin biomolekyylejä, kuten proteiineja. Biomolekyylien rakennetutkimus onkin yksi päätutkimusalueistamme. Laitetta voidaan käyttää esimerkiksi allergiatutkimuksessa allergeeniproteiinien rakenteiden selvittämiseen tai tutkia niiden sitoutumista muihin molekyyleihin, esimerkiksi vasta-aineisiin, kertoo kemian laitoksen varajohtaja, professori Juha Rouvinen.  

Korkean erotuskyvyn massaspektrometria voidaan käyttää myös monimutkaisten seosten analysointiin. Laitetta tullaan käyttämään esimerkiksi raakaöljyn sisältämien polaaristen yhdisteiden tunnistamiseen. Neste Oil Oyj:n kanssa yhteistyössä tehtävän tutkimuksen tavoitteena on tehostaa ja hienosäätää öljynjalostusprosessia. 

- Tulevaisuudessa helposti käytettävä raakaöljy, niin sanottu makea öljy on vähenemässä. Tervamaista ja korkeasti rikkipitoista raakaöljyä on kyllä saatavilla, mutta sen hyödyntäminen on hankalampaa. Laitteen avulla pystymme paremmin tunnistamaan öljyssä olevia haitallisia komponentteja, kuten rikkiä sisältäviä yhdisteitä ja orgaanisia happoja, ja kehittämään näin öljynjalostusprosessia, kertoo Jänis.

Lisätietoja:

Professori Juha Rouvinen, p. 013 251 3318, juha.rouvinen@uef.fi
Professori Janne Jänis, p. 050 460 1057, janne.janis@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin