Yliopisto luo kilpailukykyisen vakinaistamispolun

Itä-Suomen yliopiston hallitus on hyväksynyt yliopiston vakinaistamispolun (Tenure Track) periaatteet. Vakinaistamispolku mahdollistaa tutkijoiden parhaimmistolle ansioihin perustuvan nopeutetun uran, jonka päätepisteenä on mahdollisesti vakinainen professuuri. Vakinaistamispolku voidaan avata sen eri tasoilta lähtien (tutkijatohtori, yliopistotutkija, apulaisprofessori). Kukin näistä uravaiheista kestää enimmillään 3-5 vuotta. Kauden lopussa arvioidaan mahdollisuus nostaa tutkija ansioidensa perusteella mallin seuraavalle tasolle.

Itä-Suomen yliopiston vakinaistamispolku eroaa muista vastaavista malleista siten, että se kytkeytyy yliopiston henkilöstösuunnitteluun ja resurssitarkasteluun vuotuisen strategisen henkilöstösuunnitelman kautta, jossa päätetään vakinaistamispolulle avattavat tutkijapaikat. Itä-Suomen yliopiston malli myös mahdollistaa eri tasoilta lähtevien ns. ”miniputkien” hyödyntämisen myötä monia muita vastaavia malleja joustavamman uraetenemän ja palkitsemiskäytännön tiedekuntien tarpeista lähtien.

Malli mahdollistaa sisäisen ja ulkoisen rekrytoinnin tarjoten näin potentiaalisesti muita Tenure Track -malleja laajemman kannustinvaikutuksen. Vakinaistamispolku tarjoaa myös välineitä henkilöstöstrategian mukaiseen aktiivisen kansainvälisen rekrytoinnin kehittämiseen ja erityisen lupaavien nuorten tutkijoiden (tutkijatohtoreiden) rekrytointiin vakinaistamispolulle jo uran alkuvaiheessa. Tavoitteena on, että malli lisää yliopiston tutkijauran houkuttelevuutta.

Lisätietoja:
- Rehtori Perttu Vartiainen 050 301 1530

- Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle 050 306 5370 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin