Yliopisto ja ammattikorkeakoulut lujittavat yhteistyötään strategisella kumppanuussopimuksella

Itä-Suomen ammattikorkeakoulut ja Itä-Suomen yliopisto lujittavat yhteistyötään strategisella

kumppanuussopimuksella. Viime vuoden aikana yhteistyö käynnistyi kolmella yhteisellä kehittämis- ja painoalalla sekä oppimiskeskuspalveluissa. Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen rehtorit allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 5. huhtikuuta Kuopiossa.

 Yliopiston ja Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyötä edistävän johtoryhmän muodostavat rehtori Perttu Vartiainen ja akateeminen rehtori Kalervo Väänänen Itä-Suomen yliopistosta, rehtorit Vesa Saarikoski Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta ja Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulusta. Viime vuonna perustettu yhteinen johtoryhmä koordinoi yhteistyötä ja tavoitteiden toteutumista.

 Strategisella kumppanuudella pyritään nostamaan korkeakoulujen toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä tehostamaan voimavarojen hyödyntämistä tarkoituksenmukaisella työnjaolla ja yhteistyöllä. Yhtenä tavoitteena on myös edistää Itä-Suomen korkeakoulutuksen tunnettuutta ja vetovoimaa kotimaassa ja kansainvälisesti.

 Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovaikutusta ja yhteisten henkilöresurssien käyttöä sekä luoda yhteistyömalleja kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi ja koulutuksen myymiseksi ulkomaille.

 Yhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteisillä kehittämis- ja painoaloilla, joita ovat energia ja luonnonvarat, hyvinvointipalvelut ja Venäjä-osaaminen, on jo käynnistynyt. Viime vuoden aikana kartoitettiin painoalojen yhteistyömahdollisuuksia tutkimuksessa ja kehitystyössä, koulutuksessa ja osaamisen siirrossa. Vuodelle 2011 on laadittu konkreettiset toimintasuunnitelmat ja yhteistyöprojektit käynnistyvät koulutuksessa, tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa. 

Oppimiskeskuspalveluiden osalta yhteistyö kohdistuu oppimisympäristöihin ja teknologiapalveluihin sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen.

Strateginen kumppanuussopimus on voimassa 31.12.2012 saakka.

 

 Lisätietoja:

 Itä-Suomen yliopisto

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Akateeminen rehtori Kalervo Väänänen, 040 701 1303

 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Rehtori, liikelaitoksen johtaja Vesa Saarikoski, 050 407 3141

 Savonia-ammattikorkeakoulu

Rehtori, kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi, 044 785 5001

 

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin