Yhteiskuntatieteellinen koulutus uudistuu Itä-Suomen yliopistossa

Syksyllä 2011 Itä-Suomen yliopiston Joensuun ja Kuopion kampuksilla käynnistyy uusi yhteiskuntatieteellinen koulutuskokonaisuus. Koulutuksen sisällöt on suunniteltu niin, että siitä maistereiksi valmistuvilla opiskelijoilla on laajat ja ajanmukaiset valmiudet toimia monipuolisissa yhteiskunnallisten prosessien ymmärrystä edellyttävissä työtehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Näihin yhteiskuntatieteellisiin koulutuksiin otetaan 70 opiskelijaa niin, että Joensuussa aloituspaikkoja on 30 ja Kuopiossa 40. Molemmilla kampuksilla järjestetään oma valintakoe keväällä 2011.

Yhteiskuntatieteellisen koulutuksen opinnot koostuvat opiskelun ensimmäisinä vuosina kaikille opiskelemaan valituille opiskelijoille tarjottavista yhteisistä opintojaksoista. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat valitsevat tutkintonsa pääainevaihtoehdoksi Joensuussa joko sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan ja Kuopiossa sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian tai sosiologian. Opetussuunnitelma eriytyy tässä vaiheessa niin, että opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintonsa ja tutkintonsa valitsemansa pääaineen painotusten ja ydinsisältöjen mukaisiksi, omaa kiinnostustaan ja omia vahvuuksiaan myötäillen. Yhteiskuntatieteiden maistereiksi opiskelijat valmistuvat valitsemastaan pääaineesta.

Yhteiskuntatieteiden koulutuksen uudistus on osa Itä-Suomen yliopiston strategiaa, jossa pyritään karsimaan opetuksellista päällekkäisyyttä ja yhdistämään olemassa olevien oppiaineiden opetuksessa ja tutkimuksessa tunnistetut ydinvahvuudet. Opiskelijan työssä tämä näkyy ensisijaisesti opintojen sisältöjen jäntevöitymisenä ja monipuolisuutena, mikä samalla mahdollistaa omien opiskeluun sisältyvien valintojen tekemisen. Joensuun kampuksella yhteiskuntatieteellisen koulutuksen opetussuunnitelmissa korostuvat painoalueina globaali koulutusyhteiskunta, muuttuva työelämä ja reuna-alueiden sekä muuttoliikkeen tutkimus. Kuopion kampus profiloituu erityisesti hyvinvoinnin mekanismeihin ja koettuun hyvinvointiin.

Sosiaalityön koulutus jatkuu Kuopion kampuksella omana koulutuskokonaisuutenaan.

Lisätietoja

Joensuun kampus

Professori Eeva Jokinen, puh. (013) 251 4289, 050 3618665
Professori Leena Koski, puh. (013) 251 2329, 050 5525588

Kuopion kampus

Professori Juha Hämäläinen, puh. 050 593 9415
Professori Vilma Hänninen, puh. 0400 911 269
Professori Juho Saari, puh. 040 828 1027
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin