Yhteiskunnallista eriarvoisuutta vähentävälle politiikkaohjelmalle olisi kysyntää

Itä-Suomen yliopiston hyvinvointitutkimuskeskuksen (KWRC) johtaja, professori Juho Saari peräänkuuluttaa uusimmassa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (1/2011) yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen keskittyvää politiikka- ja tutkimusohjelmaa, jonka avulla Suomessa voitaisiin taata tasapainoinen yhteiskunnallinen kehitys ja sosiaalinen kestävyys. Saaren mukaan eriarvoistumista käsittelevä valtioneuvoston politiikkaohjelma olisi yhteiskuntapoliittisesti merkittävä signaali eriarvoistumisen yhteiskunnallisen merkityksen tiedostamisesta.

Eriarvoistumisen nostamista 2010-luvun yhteiskuntapoliittiselle areenalle voidaan Saaren mukaan perustella useilla tekijöillä. Eri mielipidetutkimukset kertovat muun muassa siitä, että suomalaiset kokevat yhteiskunnan muuttuneen liian eriarvoiseksi ja myös sosiaaliturvan taso koetaan aiempaa useammin liian alhaiseksi. Toisaalta valtioneuvosto on Saaren mukaan menettämässä otteensa eriarvoisuuden vähentämiseen, koska sen sosiaalipoliittisissa linjauksissa korostuvat kasvu ja työllisyys. Lisäksi käsitys eriarvoisuudesta ja hyvinvoinnista on muuttumassa aiempaa moniulotteisemmaksi. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on myös korostunut väestöryhmien suhteellisten erojen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Tutkimusten mukaan suhteellisten erojen kärjistyminen lisää sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

Saari arvioi artikkelissaan, että huhtikuun 2011 vaalien jälkeistä hallitusohjelmaa laaditaan kasvun ja työllisyyden ehdoilla. Tavoitteina on elinkeinoelämän kilpailukyvyn lisääminen sekä julkisen talouden kestävyysvajeen vähentäminen. Eriarvoistumista käsittelevä valtioneuvoston politiikkaohjelma olisi Saaren mielestä kuitenkin hyvä poliittisen ohjauksen työkalu. Valtioneuvoston kanslialla on Saaren mukaan sektoriministeriöitä paremmat mahdollisuudet suomalaisen yhteiskunnan ja yhteiskuntapolitiikan suunnan uudelleenarvioimiseen ja -suuntaamiseen poliittisten valintojen avulla.

Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan linkistä http://www.stakes.fi/yp/2011/1/saari.pdf sekä Yhteiskuntapolitiikka-lehden verkkosivuilta http://yp.stakes.fi/FI/index.htm.

Lisätietoja:
Professori Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto, 040 828 1027, juho.saari(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin