Verkko-opetuksen asiantuntijat valmistuivat

”Iso anti oli olla mukana ryhmässä, joka on kiinnostunut verkko-opetuksesta ja motivoitunut oppimaan lisää. Sain hyviä käytännön vinkkejä, joita voin soveltaa suoraan työhöni. Tuli ajateltua ja pohdittua oppimista ja verkkokoulutuksen mahdollisuuksia. Toivotaan, että voimme vielä kehittää verkko-opetuksen asiantuntijaosaamistamme esimerkiksi yhteisissä hankkeissa tai jossakin muussa käytännön työssä.”

Näin luonnehtivat Verkko-opetuksen asiantuntijakoulutuksesta valmistuneet koulutuksen aikana oppimaansa.Itä-Suomen yliopiston opinto- ja opetuspalvelujen koordinoimassa vuosina 2010–2011 toteutetussa koulutuksessa käsiteltiin verkko-opetuksen asiantuntijuuteen, verkko-opetuksen tuottamiseen, oppimisprosessin suunnitteluun sekä verkkoviestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä teemoja.

Verkko-opetuksen asiantuntijakoulutus, jonka laajuus oli 15 opintopistettä, järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun opettajille yhteisenä koulutuksena. Verkko-opetuksen saloihin perehtyi 15 opettajaa yliopistosta ja 16 opettajaa ammattikorkeakouluista. Koulutuksessa työskenneltiin oppilaitosten edustajista sekoitetuissa vertaisryhmissä sekä oman oppilaitoksen väestä rakennetussa mentoriryhmässä. Osallistujat pitivät oman oppilaitoksen yhteistyöryhmän työskentelyä hyvin hedelmällisenä: ”Mentoritapaamiset olivat hyviä ja stimuloivia. Mentoritapaamisissa pyrimme mielestäni oikeasti löytämään ideoita toisten ongelmiin.”

Koulutuksen aikana jokainen opettaja toteutti oman opetuksen kehittämishankkeen ja tuotti verkko-opetuksen asiantuntijuuttaan kuvaavan eportfolion. ”Port folion kokoaminen avasi silmät ja oivalsin mitä osaan ja mitä osasin jo ennen koulutusta ja luonnollisesti mitä opittavaa vielä jäi.”

Koulutuksessa työskenneltiin vuorotellen verkossa, lähiopetustilanteissa Kuopion ja Joensuun kampuksilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja:

Ulla Ritvanen, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 3553396

Maarit Ignatius, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, p. 050 3802866

Aija Hietanen, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6424

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin