Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus tienhaarassa – IX kansainväliset Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen päivät näyttävät suuntaa

Venäjän ja Itä-Euroopan Tutkimuksen Seura (VIETS) järjestää yhdessä Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen kanssa IX kansainväliset Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen päivät (VIEPÄ) 28.–29.4.2011 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.

Tutkimuspäivillä esitellään ajankohtaista tietoa eri tieteenalojen uusimmista tutkimuksellisista avauksista Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen laajalla kentällä. Tutkimuspäivillä on sekä asiantuntijaluentoja että paneelikeskusteluja, joissa pohditaan Venäjään ja Itä-Eurooppaan liittyvän tutkimuksen, tiedonvälityksen ja koulutuksen tilannetta. VIEPÄ-päivät toimivat alan asiantuntijoiden vuosittaisena keskusteluareenana ja päiville odotetaan noin 50–60 osallistujaa.

Venäjä-tutkimus on tienhaarassa niin tieteellisesti kuin yhteiskunnallisestikin. Pohdittavana on erityisesti Venäjään liitettyjen mielikuvien voima sekä tutkimuksen poliittisuuden ongelma. Asiantuntijapuheenvuoroissa käsitellään muun muassa Venäjän vaihtoehtoja globaalissa kontekstissa (Henrik Lax), naisten maastamuuttoa (Sergei Riazantsev) sekä raja-alueen kehikon hyödyntämistä poliittisen pääoman ja strategioiden ymmärtämisessä (Elmira Stybaldieva). Asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi päivien ohjelmassa on painotettu paneelikeskusteluja, joissa pohditaan Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen uusia suuntia ja nykytilaa sekä Venäjään ja Itä-Eurooppaan liittyvän tutkimuksen, tiedonvälityksen ja koulutuksen haasteita.

Paneelien osallistujat edustavat alansa tämänhetkisen tutkimuksen kärkeä. Paneeleissa tutkimuksen suuntauksia pohditaan aihepiirin uusimpien tutkimushankkeiden kautta. Asiantuntijoiden lisäksi paneeleissa tuodaan esiin myös opiskelijoiden näkökulma.

Venäjä-tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja käytettävyyttä ei vielä ole hyödynnetty riittävän tehokkaasti ja tutkimusala kaipaakin lisää ympäröivien yhteiskunnallisten toimijoiden osallistumista keskusteluun. Järjestäjät kutsuvatkin niin median, elinkeinoelämän kuin tutkimusrahoitusinstituutioidenkin edustajia mukaan päiville. Tapahtuma on avoin kaikille Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksesta kiinnostuneille.

IX kansainväliset Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen päivät pidetään tänä vuonna Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Tutkimuspäivät juhlistavat samalla yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen 40-vuotisjuhlavuotta. Karjalan tutkimuslaitos on raja-alueiden tutkimuksen, erityisesti Venäjä-tutkimuksen keskittymä, joka tekee alallaan kansainvälistä huippututkimusta. VIEPÄ-tutkimuspäivillä on mahdollisuus tutustua Karjalan tutkimuslaitoksen hankkeiden posterinäyttelyyn sekä avoimet ovet -tapahtumaan, jossa esitellään Itä-Suomen yliopiston raja- ja Venäjä-tutkimuksen monimuotoisuutta.

Tutkimuspäivien ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet VIETSin verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Projektitutkija, HTT Joni Virkkunen, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto, 013-251 4662, joni.virkkunen(at)uef.fi ja tutkijatohtori, FT Mari Ristolainen, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto, 013-251 5240, mari.ristolainen(at)uef.fi

Venäjän ja Itä-Euroopan Tutkimuksen Seuran (VIETS) verkkosivut

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen verkkosivut

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin