Vastavalmistuneet rakennusterveysasiantuntijat osallistuivat lopputöillään Kosteus- ja hometalkoisiin

Itä-Suomen yliopiston koulutus ja -kehittämispalvelu Aducatesta tällä viikolla valmistuvat rakennusterveysasiantuntijat ovat laatineet 24 rakennusten terveellisyyttä käsittelevää lopputyötä. Suurin osa valmistuneista lopputöistä toteutettiin yhteistyössä valtakunnallisten Kosteus - ja hometalkoiden kanssa.

Rakennusterveysasiantuntijoiksi valmistuvat opiskelijat toteuttivat lopputyönsä osana Kosteus- ja hometalkoiden laajaa koulutuksen ja pätevöitymisen hankekokonaisuutta. Lopputöistä ja hankekokonaisuudesta vastaa FT, rakennusinsinööri Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopistosta.

– Osaavista rakennusterveyden ammattilaisista on kentällä jatkuva pula ja päteville asiantuntijoille riittää kysyntää. Nyt valmistuvien opiskelijoiden tasokkaat lopputyöt antavat hyvää lisätietoa rakennusterveyden edistämiseen käytännön kentälle sekä Kosteus- ja hometalkoiden hankkeisiin, Helmi Kokotti sanoo tyytyväisenä.

Lopputyöt esitellään 24.-25. helmikuuta Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella pidettävässä loppuseminaarissa, jossa pureudutaan kiinteistöjen terveellisyyden ajankohtaisiin aiheisiin.

Valtakunnalliset Kosteus- ja hometalkoot on vuonna 2009 valtioneuvoston päätöksellä käynnistetty viisivuotinen ohjelma. Ympäristöministeriön vetämän laajan hankekokonaisuuden tavoitteena on kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen.

Homekoiran antama ilmaisu ei tae kosteus- tai homevaurioista

Neuvontainsinööri Matti von Dickoff tutki lopputyössään homekoiran käyttöä kiinteistötarkastuksissa. Homekoira on ammattikunnassa kiistelty, mutta ylivoimaisen hajuaistinsa turvin monesti hyödyllinen apu kosteus- ja homevauriokohteiden tutkimuksessa.

– Koira pystyy ilmaisemaan esimerkiksi kuivuneen, mutta terveydelle edelleen haitallisen kosteusvaurion, mihin yksikään tämän päivän teknisistä laitteista ei kykene. Koira ei kuitenkaan ole absoluuttinen tutkimusväline, vaan sen antama ilmaisu vaatii aina asiantuntijoiden toteuttaman lisätutkimuksen, von Dickoff sanoo.

Homekoiratoiminnan edistämiseksi koirat tulisi von Dickoffin mukaan määräajoin sertifioida ja toiminnalle tulisi myöntää virallinen hyväksyntä viranomaistaholta. – Koiria voitaisiin hyödyntää entistä useammin myös home- ja kosteusvaurioiden jälkitarkastuksissa.

Von Dickoffin työ saa jatkoa Kosteus- ja hometalkoissa. Suunnittelija Karoliina Viitamäki työryhmineen on käynnistämässä hanketta, jonka tavoitteena on luoda tilaajaohje kiinteistön omistajalle. Tilaajaohjeen avulla kiinteistön omistaja ymmärtää paremmin, mitä on tilaamassa, miten homekoira toimii ja mitä rajoituksia koiran käyttö asettaa. Lisäksi hankkeessa on tavoitteena luoda yhtenäinen raporttipohja homekoiraohjaajien käyttöön.

Korjausoppaasta apua 70-luvun pientalojen tyypillisiin rakennevaurioihin

Korjausneuvoja Tapani Moilanen keräsi korjausoppaaseen tyypillisimmät 70-luvun pientalon terveyshaittoja aiheuttavat rakenteiden vauriot sekä niiden syntyä edesauttavat seikat. Moilasen opinnäytteenä kokoamassa opaskirjassa käsitellään esimerkinomaisesti myös 70-luvun pientalorakenteiden korjausmenetelmät. Opas jatkaa eri vuosikymmenten pientalo-oppaiden sarjaa, sillä vastaavia teoksia on koottu myös 60- ja 80 -luvun pientaloista.

– Vaikka opas antaa hyvän kuvan tyypillisistä 70-luvun pientalojen ongelmakohdista ja niiden korjaamisesta, yleispäteväksi ohjeeksi se ei sovellu. Jokaisella korjausta vaativalla kohteella on aina omat erityispiirteensä, jotka on otettava huomioon, Moilanen selventää.

Korjausoppaan aineisto on koottu Hengitysliitto Heli ry:n korjausneuvontatoiminnan selvittämistä ja korjaussuunnittelemista kohteista vuosina 1998 - 2010. Teos on suunnattu erityisesti korjaussuunnittelijoille ja -rakentajille.

Lisätietoja:

Helmi Kokotti, RI/FT, suunnittelija

Kosteus- ja hometalkoot, Koulutuksen ja pätevöitymisen hankekokonaisuus

Itä-Suomen yliopisto

puh. 050 4060 389, helmi.kokotti@uef.fi

 

Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö

Kosteus- ja hometalkoot

Puh. 050 572 6351, juhani.pirinen@ymparisto.fi

www.hometalkoot.fi

Rakennusterveysasiantuntijoiden koulutuksen päätösseminaarin ohjelma 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin