Varkauden Vanha apteekki on Vuoden opetusapteekki

Varkauden Vanha apteekki on palkittu Vuoden 2011 opetusapteekkina. Valinta julkistettiin Farmasian Päivien avajaisissa Helsingissä perjantaina.

Apteekkari Kirsi Puurunen on hyvin otettu huomionosoituksesta.

– Oppilaanohjaukseen osallistuu koko henkilökunta, joten tämä on kiitos koko työyhteisölle.

Vuoden opetusapteekin valinnut työryhmä perustelee valintaa sillä, että Varkauden Vanhassa apteekissa on tehty pitkäjänteistä työtä farmasian oppilaiden ohjaamisessa. Harjoittelujaksot on suunniteltu hyvin ja oppimista seurataan palautekeskusteluin. Oppilaiden on helppo kysyä neuvoa ja apua keneltä tahansa.

Apteekissa on tavallisesti 3-4 opiskelijaa vuodessa. Käytännössä he kaikki tulevat 75 kilometrin päästä, Itä-Suomen yliopistosta, Kuopiosta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma ja perehdytys räätälöidään hänen aiemman kokemuksensa ja valmiuksiensa mukaan.

– Ensimmäiseen harjoitteluunsa tulevien kanssa lähdemme alkutekijöistä, toiseen harjoitteluun tulevat osaavat jo enemmän. Yleisesti opiskelijat ovat innostuneita ja oppivaisia, Puurunen kiittelee.

Farmasian oppilaat saavat oppinsa pääasiassa pääapteekissa, joka sijaitsee vilkkaassa liikekeskuksessa Varkauden keskustassa. Jotkut asiat, kuten reseptintoimitus, on kuitenkin helpompi opettaa Käpykankaan tai Könönpellon sivuapteekkien rauhallisessa ympäristössä.

Vuoden opetusapteekin valintaperusteissa kiiteltiin oppilaiden mahdollisuutta tutustua monipuolisesti apteekin toimintaan. Oppilaat ovat saaneet tutustua farmaseutin tavanomaisten työtehtävien lisäksi muun muassa sivuapteekin tarkastukseen ja olla mukana työvuorolistojen tekemisessä ja palkkojen laskennassa.

Vuodesta 1992 lukien jaettu Vuoden opetusapteekki -tunnustuspalkinto myönnetään apteekille, jossa farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluva harjoittelu on järjestetty esimerkillisellä tavalla. Palkittava apteekki valitaan opiskelijapalautteen perusteella ja valinnasta päättää koulutusyksikköjen ja apteekkialan järjestöjen edustajista koostuva työryhmä. Valinnan tärkeimpiä perusteluja ovat harjoittelun suunnitelmallisuus, oppilaan perehdyttäminen, tavoitteiden toteutumisen ja oppimisen seuranta, palautekeskustelut sekä työyhteisön rooli, panos ja toiminta oppilaan ohjaamisessa.

Farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluvan, yhteensä puolen vuoden apteekkiharjoittelun, suorittaa apteekeissa vuosittain noin 600 farmasian opiskelijaa. Ennen ensimmäistä kolmen kuukauden harjoittelujaksoa opiskelijoilla on takanaan kahden vuoden yliopisto-opinnot ja toisen kolmen kuukauden mittaisen harjoittelujakson jälkeen he valmistuvat farmaseuteiksi. (Lähde: STT)

Lisätietoja: yliopisto-opettaja Paavo Tanskanen, puh. 040 355 3508 ja apteekkari Kirsi Puurunen, puh. 050 358 7654

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin